Dokument & lagar (22 träffar)

Framställning / redogörelse 1981/82:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:14 Redogörelse 1981/82:14 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1982-02-11

Framställning / redogörelse 1981/82:14 (pdf, 98 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:15 Redogörelse 1981/82:15 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:15 (pdf, 124 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:13 Redogörelse 1981/82:13 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1980/81 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:13 (pdf, 176 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:11 Redogörelse 1981/82:11 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1981 1982-01-28 1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 11 ISBN 91-85456-20-9 ISSN 0347-3198 Tryckt hos Göteborgs Offsettrycken AB, Stockholm 1982 Redog. 1981/82:11

1982-01-20

Framställning / redogörelse 1981/82:11 (pdf, 1919 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:3 Redogörelse 1981/82:3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1981 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1981. Lönedelegationens sammansättning

1981-12-31

Framställning / redogörelse 1981/82:3 (pdf, 209 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:2 Redogörelse 1981/82:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för första halvåret 1981 1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Rikdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1981-10-15

Framställning / redogörelse 1981/82:2 (pdf, 2510 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:21 Redogörelse 1981/82:21 Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för 1981 års verksamhet 1982-04-21 Dnr 041-180/82 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse får härmed avge redogörelse för verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:21 (pdf, 522 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:20 Förslag 1981/82:20 Riksdagens revisorers förslag angående personalresurserna för kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt 1982-03-31 Till Riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer granskar f.n. organisationen för kontrollen av

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:20 (pdf, 579 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:19 Förslag 1981/82:19 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank och i lagen RFS 1975:6 med reglemente för riksbanken Bankoreglementet 1982-03-18 Dnr 82-141-002 Till Riksdagen I denna skrivelse framläggs

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:19 (pdf, 295 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:18 Redogörelse 1981/82:18 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden maj 1981-januari 1982 33:e sessionen 1982-03-15 Till riksdagen Svenska delegationen hos Europarådets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:18 (pdf, 707 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:17 Redogörelse 1981/82:17 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1981 1982-02-18 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:17 (pdf, 1474 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:16 Förslag 1981/82:16 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till idrotten 1982-02-25 Till riksdagen 1 Inledning Idrotten har under senare årtiondena fått ökad betydelse i samhället. I anslutning härtill har också samhällets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:16 (pdf, 835 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:12 Förslag 1981/82:12 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1981 1982-01-28 Dnr 82-065-002 Till riksdagen Jämlikt 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna följande förslag om

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:12 (pdf, 52 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:10 Redogörelse 1981/82:10 Fullmäktige i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för år 1981 1982-01-14 Till Riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret får härmed jämlikt 45 i för verket gällande lag med reglemente avge berättelse om riksgäldskontorets

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:10 (pdf, 1188 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:9 Förslag 1981/82:9 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag till vissa ändringar i ersättningsstadgan 1971:1197 för riksdagens ledamöter 1981-12-22 Dnr 015-475/81 Till riksdagen Förslaget berör 7 i stadgan, vari riksdagsledamöternas traktamenten

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:9 (pdf, 85 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:8 Förslag 1981/82:8 Riksdagens revisorers förslag angående den ekonomiska uppgörelsen i samband med bildandet av Svenskt Stål AB 1982-01-21 Till riksdagen På framställning av riksdagens näringsutskott har riksdagens revisorer ur statens synvinkel

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:8 (pdf, 2099 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:7 Förslag 1981/82:7 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning av medel på tilläggsbudget för riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader för budgetåret 1981/82 1981-11-26 Till riksdagen Till anslaget Dl Riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:7 (pdf, 106 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:6 Förslag 1981/82:6 Riksdagens förvaltningsstvrelses förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser allmänt kyrkomöte 1981-11-18 Dnr 039-467/81 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår,

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:6 (pdf, 130 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1981/82:5 Förslag 1981/82:5 Riksdagens revisorers förslag angående information om statliga publikationer 1981-11-12 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har undersökt behovet av information om statliga publikationer. Den viktigaste informationskällan

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:5 (pdf, 554 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:4 Redogörelse 1981/82:4 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet från den tjugoåttonde t. o. m. den tjugonionde sessionen 1980-10-16 Till riksdagen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade

1981-01-01

Framställning / redogörelse 1981/82:4 (pdf, 1411 kB)
Paginering