Dokument & lagar (45 träffar)

Framställning / redogörelse 1986/87:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:23 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring i lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken Förs. 1986/87:23 De författningssamlingar som utges enligt lagen 1982:1255 om

1987-05-06

Framställning / redogörelse 1986/87:23 (pdf, 135 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:14 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring av vissa arvoden m. m. Förs. 1986/87:14 Regeringen beslöt den 18 december 1986 om höjning av arvoden m. m. för vissa uppdrag inom departementens verksamhetsområden fr. o.

1987-05-06

Framställning / redogörelse 1986/87:14 (pdf, 178 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:18 Riksdagens revisorers förslag om flyktinginvandringen till Sverige m. m. Riksdagens revisorer anmäler sin granskning av flyktinginvandringen till Sverige m. m. Revisorernas rapport i ärendet är som bilaga fogad till denna

1987-04-09

Framställning / redogörelse 1986/87:18 (pdf, 2252 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:22 Finansieringen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet 1. Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse föreslår fullmäktige i riksbanken ändrade regler för finansieringen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds

1987-03-19

Framställning / redogörelse 1986/87:22 (pdf, 231 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:17 Riksdagens förvaltningskontors förslag om Förs anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för 1986/87:17 budgetåret 1986/87, m. m. Fjortonde huvudtiteln A. Riksdagen 1. A 6 Förvaltningskostnader I budgetpropositionen för

1987-03-04

Framställning / redogörelse 1986/87:17 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:16 Fullmäktiges i riksbanken förslag om minnesmynt på etthundra kronor och på ettusen kronor 1986/87-16 Enligt lagen 1970:1028 om rikets mynt får vid sidan av bruksmynten i de Dnr 87-036-002 namnvärden som kontinuerligt utges

1987-02-19

Framställning / redogörelse 1986/87:16 (pdf, 134 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1986 Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska riksbankens

1987-02-12

Framställning / redogörelse 1986/87:19 (pdf, 112 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1986 Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

1987-02-11

Framställning / redogörelse 1986/87:21 (pdf, 1754 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1986 Redog. 1986/87:20 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av

1987-02-05

Framställning / redogörelse 1986/87:20 (pdf, 157 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:13 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1986 1986/87-13 Dnr 87-024-002 Jämlikt 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna följande förslag till disposition av riksbankens

1987-01-29

Framställning / redogörelse 1986/87:13 (pdf, 108 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:11 Riksdagens förvaltningskontors förslag angående ändringar i ersättningsstadgan nm/87- 1971:1197 för riksdagens ledamöter, m. m. Förvaltningskontoret lägger fram ett förslag om ändringar i ersättningsstadgan fyr riksdagens

1987-01-28

Framställning / redogörelse 1986/87:11 (pdf, 324 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1986 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge härvid fogade berättelse angående riksbankens tillstånd, rörelse och förvaltning

1987-01-20

Framställning / redogörelse 1986/87:15 (pdf, 2671 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:9 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning 1986/87:9 av medel på tilläggsbudget för kostnader för FörS jubileumsskrift 1. Inledning Riksgäldskontoret grundades 1789 och står nu inför att fira 200-årsjubileum.

1986-12-04

Framställning / redogörelse 1986/87:9 (pdf, 160 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:7 Riksdagens revisorers förslag om kronofogdemyndigheternas utnyttjande av personalresurserna m. m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kronofogdemyndigheternas KFM utnyttjande av personalresurserna m. m. I

1986-11-27

Framställning / redogörelse 1986/87:7 (pdf, 1642 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:12 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden april 1985-januari 1986 37:e sessionen Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse

1986-11-19

Framställning / redogörelse 1986/87:12 (pdf, 527 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1985/86 Ärendet Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för vaije avslutat

1986-11-14

Framställning / redogörelse 1986/87:10 (pdf, 205 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1986/87:6 Riksdagens revisorers förslag om dimensioneringen avSMHI:snätavvattenföringsstationerm. m. 1986/87-6 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor kring dimensioneringen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska

1986-10-23

Framställning / redogörelse 1986/87:6 (pdf, 520 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:5 Riksdagens förvaltningkontors redogörelse för verksamhetsåret 1985/86 c L70V/0 1 r Riksdagens förvaltningskontor RFK får härmed avge redogörelse för verksamheten inom kontoret under tiden den 1 juli 1985-den 30 juni 1986.

1986-10-15

Framställning / redogörelse 1986/87:5 (pdf, 736 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:3 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för budgetåret 1985/86 Jämlikt 13 lagen 1982:1158 om riksgäldskontoret skall fullmäktige i riksgäldskontoret varje år före den 15 oktober till riksdagen avge berättelse

1986-10-09

Framställning / redogörelse 1986/87:3 (pdf, 3023 kB)

Framställning / redogörelse 1986/87:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1986/87:4 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet från den trettiotredje t. o. m. trettiofjärde sessionen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet

1986-06-03

Framställning / redogörelse 1986/87:4 (pdf, 2009 kB)
Paginering