Dokument & lagar (49 träffar)

Framställning / redogörelse 1989/90:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:17 Riksdagens revisorers förslag angående koncessionsavtalet om linjesjötrafik på Gotland Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av koncessionsavtalet om linjesjötrafik på Gotland. 1 Sammanfattning Revisorernas

1990-06-01

Framställning / redogörelse 1989/90:17 (pdf, 550 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:16 Riksdagens revisorers förslag angående registrering och dokumentation av de statliga museernas samlingar Förs. 1989/90:16 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av de statliga museernas registrering och dokumentation

1990-05-17

Framställning / redogörelse 1989/90:16 (pdf, 1638 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:14 Riksdagens revisorers förslag angående postverkskoncernens verksamhet Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av postverkskoncernens verksamhet. Riksdagens revisorer har påbörjat en kartläggning av de statliga

1990-04-19

Framställning / redogörelse 1989/90:14 (pdf, 677 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:11 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagens roll i budgetprocessen 989/90-11 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av riksdagens roll i budgetprocessen. Granskningen ingår som ett led i revisorernas granskning

1990-03-15

Framställning / redogörelse 1989/90:11 (pdf, 4822 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års bostadsförbättringsprogram Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av 1983 års bostadsförbättringsprogram. Programmet som enligt riksdagens beslut skall genomföras

1990-03-08

Framställning / redogörelse 1989/90:13 (pdf, 1441 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1989 Redog. 1989/90:20 Enligt lagen om revision av riksdagsförvaltningen m.m. SFS 1988:46, ändr. 1988:1389

1990-03-06

Framställning / redogörelse 1989/90:20 (pdf, 173 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1989 Redog. 1989/90:19 Enligt lagen 1988:46, ändr. 1988:1389 om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall riksdagens revisorer för varje avslutat

1990-02-19

Framställning / redogörelse 1989/90:19 (pdf, 119 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:21 Styrelsens för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1989 Innehåll 1989 i korthet 2 Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande

1990-02-13

Framställning / redogörelse 1989/90:21 (pdf, 851 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:9 Riksdagens revisorers förslag angående stödet till experimentbyggandet Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av stödet till experimentbyggandet. Granskningen har främst avsett inriktningen och konstruktionen samt

1990-02-13

Framställning / redogörelse 1989/90:9 (pdf, 794 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1989 Redog. 1989/90:15 Enligt 48 lagen 1988:1385 för Sveriges riksbank avger fullmäktige i riksbanken härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under 1989

1990-02-08

Framställning / redogörelse 1989/90:15 (pdf, 2199 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:7 Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om ändring i lagen 1988:144 om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott Sammanfattning Förvaltningskontoret föreslår en lagändring i syfte att försvåra

1989-12-06

Framställning / redogörelse 1989/90:7 (pdf, 289 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Förslag till tilläggsbudget för 1989/90 Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten

1989-12-06

Framställning / redogörelse 1989/90:6 (pdf, 207 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets Redog. 1989/90:10 verksamhet under budgetåret 1988/89 Riksgäldskontoret var t.o.m. den 30 juni 1989 ett verk under riksdagen. Från den 1 juli

1989-11-20

Framställning / redogörelse 1989/90:10 (pdf, 277 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling Redog. 1989/90:12 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för de fyra församlingsmötena i Strasbourg maj 1988, oktober 1988,

1989-10-13

Framställning / redogörelse 1989/90:12 (pdf, 723 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:5 Riksdagens förvaltningskontors berättelse för verksamhetsåret 1988/89 Riksdagens förvaltningskontor avger härmed berättelse över verksamheten hos kontoret den 1 juli 1988 den 30 juni 1989. Översikt Den övergripande målsättningen

1989-10-11

Framställning / redogörelse 1989/90:5 (pdf, 896 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för budgetåret 1988/89 Redog. 1989/90:3 Riksgäldskontoret bildades år 1789 som en ständernas, dvs. riksdagens, myndighet med uppgift att ansvara för statens upplåning och skulder.

1989-10-09

Framställning / redogörelse 1989/90:3 (pdf, 3524 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:4 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet sedan rådets trettiosjätte 1989/90 4 session t.o.m. trettiosjunde sessionen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse

1989-05-31

Framställning / redogörelse 1989/90:4 (pdf, 2533 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:28

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:28 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ökat stöd Förs till riksdagens ledamöter 1988/89:28 Sammanfattning Förvaltningsstyrelsen föreslår på grundval av en rapport som utarbetats av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp

1989-05-10

Framställning / redogörelse 1988/89:28 (pdf, 425 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:26 Riksdagens revisorers förslag om utvärdering av pörs glesbygdsstödet 1988/89:26 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor angående utvärdering av glesbygdsstödet. Revisorerna har inriktat sin granskning

1989-04-21

Framställning / redogörelse 1988/89:26 (pdf, 362 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1988/89 1989/90:2 1 Riksdagen 1988189.2 sami. Nr 2 1 Innehåll Redog. 1989/90:2 Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation

1989-04-21

Framställning / redogörelse 1989/90:2 (pdf, 8667 kB)
Paginering