Dokument & lagar (634 träffar)

Framställning / redogörelse 1981/82:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:14 Redogörelse 1981/82:14 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1982-02-11

Framställning / redogörelse 1981/82:14 (pdf, 98 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:15 Redogörelse 1981/82:15 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1981 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:15 (pdf, 124 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:13 Redogörelse 1981/82:13 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1980/81 1982-02-25 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1982-02-08

Framställning / redogörelse 1981/82:13 (pdf, 176 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:11 Redogörelse 1981/82:11 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1981 1982-01-28 1 Riksdagen 1981/82. 2 sami. Nr 11 ISBN 91-85456-20-9 ISSN 0347-3198 Tryckt hos Göteborgs Offsettrycken AB, Stockholm 1982 Redog. 1981/82:11

1982-01-20

Framställning / redogörelse 1981/82:11 (pdf, 1919 kB)

Framställning / redogörelse 1981/82:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1981/82:3 Redogörelse 1981/82:3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1981 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1981. Lönedelegationens sammansättning

1981-12-31

Framställning / redogörelse 1981/82:3 (pdf, 209 kB)