Dokument & lagar (7 049 träffar)

Motion 1988/89:L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg (båda mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg båda mp med anledning av prop. 1988/89:152 om ett kontobaserat aktiesystem I propositionen läggs fram ett förslag till aktiekontolag som bygger på det principbeslut som riksdagen tog under


Utskottsberedning: -1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg (båda mp) (pdf, 61 kB)

Motion 1988/89:L21 av Ulla Orring m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:L21 av Ulla Orring m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem Riksdagen har tidigare fattat ett principiellt beslut om införande av ett kontobaserat aktiesystem. I den nu aktuella propositionen läggs


Utskottsberedning: ---1988/89:LU35

Motion 1988/89:L21 av Ulla Orring m.fl. (fp) (pdf, 94 kB)

Motion 1988/89:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) Mot

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. m Mot med anledning av prop. 1988/89:152 om 1988/89 kontobaserat aktiesystem L19-22 I propositionen läggs fram förslag till en aktiekontolag. De rättsverkningar som nu är förbundna med aktiebreven


Utskottsberedning: -1988/89:LU35 1989/90:LU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) Mot (pdf, 82 kB)

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett


Utskottsberedning: -------1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c) (pdf, 184 kB)

Motion 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse förden svenska krigsmaterielexporten år 1988 A. Den gröna grundsynen på vapenexport Miljöpartiet de gröna anser att krigsmaterielexport skadar fredspolitikens


Utskottsberedning: ----1988/89:UU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. (mp) (pdf, 131 kB)

Motion 1988/89:U8 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U8 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting båda fp med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1988 Av regeringens redogörelse för krigsmaterielexporten framgår att den sammantagna


Utskottsberedning: -1988/89:UU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:U8 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (pdf, 62 kB)

Motion 1988/89:U7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen avLarsWernerm.fi. med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse Mot. 1988/89 U7-9 för den svenska krigsmaterielexporten år 1988 I skrivelsen tas i de sista styckena upp de nu pågående utredningarna inom detta område. Om Utredningen


Utskottsberedning: -1988/89:UU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:U7 (pdf, 91 kB)

Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil07 av Gösta Bohman m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Det kan i hög grad ifrågasättas, om de metoder som dagens socialdemokratiska regering numera


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m) (pdf, 275 kB)

Motion 1988/89:Fi106 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil06 av Ylva Annerstedt m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Stockholmsregionen har unika kvaliteter. Här bor en femtedel av landets befolkning. Regionen


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi106 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp) (pdf, 96 kB)

Motion 1988/89:Fi105 av Margareta Persson m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil05 av Margareta Persson m.fl. s med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslås höjda arbetsgivaravgifter med 2 respektive 5 i åtstramningssyfte.


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi105 av Margareta Persson m.fl. (s) (pdf, 99 kB)

Motion 1988/89:Fi104 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil04 av Berit Löfstedt m.fl. s med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslår regeringen vissa ytterligare åtstramningsåtgärder. Förslaget innehåller


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi104 av Berit Löfstedt m.fl. (s) (pdf, 67 kB)

Motion 1988/89:Fi103 av Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil03 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslås en höjning av den allmänna löneavgiften under en begränsad tid med 2 procentenheter,


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi103 av Elving Andersson (c) (pdf, 115 kB)

Motion 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslår regeringen en höjning av den allmänna löneavgiften löneskatten med 2 procentenheter


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi97 av Carl Bildt m.fl. (m) (pdf, 122 kB)

Motion 1988/89:Sk62 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:146 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe Mot. 1988/89 Sk62 I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe


Utskottsberedning: -1988/89:SkU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sk62 av Bo Lundgren m.fl. (m) (pdf, 89 kB)

Motion 1988/89:K20 av Jan Sandberg (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K20 av Jan Sandberg m med anledning av riksdagens förvaltningskontors förslag 1988/89:28 om ökat stöd till riksdagens ledamöter Riksdagens förvaltningskontor föreslår att stödet till ledamöterna höjs, bl.a. med hänvisning till


Utskottsberedning: -1988/89:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:K20 av Jan Sandberg (m) (pdf, 60 kB)

Motion 1988/89:K19 av Birger Hagård (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K19 av Birger Hagård m med anledning av riksdagens förvaltningskontors förslag 1988/89:28 om ökat stöd till riksdagens ledamöter Riksdagens förvaltningsstyrelse har på grundval av en slutrapport från arbetsgruppen för ökat stöd


Utskottsberedning: -1988/89:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:K19 av Birger Hagård (m) (pdf, 76 kB)

Motion 1988/89:K18 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K18 av Lars Werner m.fl. vpk med anledning av riksdagens förvaltningskontors förslag 1988/89:28 om ökat stöd till riksdagens ledamöter Vpk har, i den till arbetsgruppens slutrapport fogade reservationen av Margo Ingvardsson,


Utskottsberedning: --1988/89:KU39
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:K18 av Lars Werner m.fl. (vpk) (pdf, 65 kB)

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs att riksdagen


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c) (pdf, 56 kB)

Motion 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen 1. Allmänt Forskningssamarbete med EG upptar en


Utskottsberedning: ---------1988/89:NU36 1988/89:TU24 1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. (mp) (pdf, 173 kB)

Motion 1988/89:Ub38 av Lars Leijonborg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub38 av Lars Leijonborg m. fl. fp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Inledning Kompletteringspropositionen aktualiserar


Utskottsberedning: --1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub38 av Lars Leijonborg m. fl. (fp) (pdf, 163 kB)