Dokument & lagar (433 träffar)

Framställning / redogörelse 1988/89:28

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:28 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ökat stöd Förs till riksdagens ledamöter 1988/89:28 Sammanfattning Förvaltningsstyrelsen föreslår på grundval av en rapport som utarbetats av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp

1989-05-10

Framställning / redogörelse 1988/89:28 (pdf, 425 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:26 Riksdagens revisorers förslag om utvärdering av pörs glesbygdsstödet 1988/89:26 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor angående utvärdering av glesbygdsstödet. Revisorerna har inriktat sin granskning

1989-04-21

Framställning / redogörelse 1988/89:26 (pdf, 362 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående statistiken över mervärdeskatt Förs. 1988/89:25 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statistiken över mervärdeskatt. Granskningen är sista ledet i en övergripande studie av statistiken

1989-04-06

Framställning / redogörelse 1988/89:25 (pdf, 569 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:24 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 m.m. Förslag till tilläggsbudget för 1988/89 Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten

1989-03-08

Framställning / redogörelse 1988/89:24 (pdf, 261 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:23 Riksdagens förvaltningskontors förslag angående en Förs lag om överklagande av administrativa beslut hos 1988/89:23 riksdagen och dess myndigheter Sammanfattning Förvaltningskontoret lägger fram ett förslag till en lag om

1989-03-08

Framställning / redogörelse 1988/89:23 (pdf, 507 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1988 Enligt lagen om revision av riksdagsförvaltningen m.m. SFS 1988:46 skall riksdagens revisorer granska

1989-02-15

Framställning / redogörelse 1988/89:20 (pdf, 132 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:21 Styrelsens för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning Redog. under år 1988 1988/89:21 Innehåll 1988 i korthet 2 Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2 VD-kommentar

1989-02-13

Framställning / redogörelse 1988/89:21 (pdf, 465 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1988 8/8919 Enligt lagen 1988:46 om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår

1989-02-13

Framställning / redogörelse 1988/89:19 (pdf, 122 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:22 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring av vissa arvoden m. m. Förs. 1988/89:22 Regeringen har beslutat om höjning av arvoden m.m. för vissa uppdrag inom departementens verksamhetsområden under budgetåret 1988/89.

1989-02-08

Framställning / redogörelse 1988/89:22 (pdf, 190 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten Förs. 1988/89:18 Riksdagens revisorer granskar sedan den 1 juli 1987 även de statliga bolagen. Den första granskningen av denna art har gällt det av staten

1989-02-08

Framställning / redogörelse 1988/89:18 (pdf, 1019 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1988 Redog. d 1988/89:15 Enligt 48 lagen 1988:1385 för Sveriges riksbank avger fullmäktige i riksbanken härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under

1989-01-26

Framställning / redogörelse 1988/89:15 (pdf, 2145 kB)

Proposition 1988/89:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning Prop. 1988/89:154 Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 maj 1989 för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: --1988/89:BoU13 1989/90:BoU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 62

Proposition 1988/89:154 (pdf, 4335 kB)

Skrivelse 1988/89:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1988/89:153 1988/89:153 med redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år  Skr. 1990 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: 1988/89:SfU21 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1988/89:153 (pdf, 1434 kB)

Proposition 1988/89:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem Prop. 1988/89:152 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 maj 1989 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas


Utskottsberedning: ---1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1988/89:152 (pdf, 8243 kB)

Proposition 1988/89:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Prop. 1988/89:151 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 april 1989. På


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1988/89:151 (pdf, 310 kB)

Proposition 1988/89:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Prop. 1988/89:150 Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1988/89:AU21 1988/89:BoU14 1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU38 1988/89:FiU39 1988/89:FiU40 1988/89:JoU24 1988/89:KU22 1988/89:LU36 1988/89:LU37 1988/89:NU36 1988/89:TU24 1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (126 förslag): , , 65 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 116

Proposition 1988/89:150 (pdf, 18930 kB)

Skrivelse 1988/89:149

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1988/89:149 om lokala egendomsnämnder i stiften Skr. 1988/89:149 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 maj 1989 På regeringens vägnar Ingvar Carlsson


Utskottsberedning: 1988/89:KU36

Skrivelse 1988/89:149 (pdf, 1700 kB)

Proposition 1988/89:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:148 om upphävande av författningar om rättegångsgudstjänst  OP- 1988/89:148 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 april 1989. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1988/89:JuU26

Proposition 1988/89:148 (pdf, 134 kB)

Skrivelse 1988/89:147

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1988/89:147 med redogörelse för den svenska  c, Skr. krigsmaterielexporten år 1988  1988/89:147 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 april 1989 samt


Utskottsberedning: 1988/89:UU23 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1988/89:147 (pdf, 373 kB)

Proposition 1988/89:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:146  om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige  och Zimbabwe  1988/89:146 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 mars 1989. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1988/89:SkU40 1989/90:SkU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1988/89:146 (pdf, 2301 kB)