Dokument & lagar (604 träffar)

Framställning / redogörelse 1989/90:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:17 Riksdagens revisorers förslag angående koncessionsavtalet om linjesjötrafik på Gotland Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av koncessionsavtalet om linjesjötrafik på Gotland. 1 Sammanfattning Revisorernas

1990-06-01

Framställning / redogörelse 1989/90:17 (pdf, 550 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:16 Riksdagens revisorers förslag angående registrering och dokumentation av de statliga museernas samlingar Förs. 1989/90:16 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av de statliga museernas registrering och dokumentation

1990-05-17

Framställning / redogörelse 1989/90:16 (pdf, 1638 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:14 Riksdagens revisorers förslag angående postverkskoncernens verksamhet Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av postverkskoncernens verksamhet. Riksdagens revisorer har påbörjat en kartläggning av de statliga

1990-04-19

Framställning / redogörelse 1989/90:14 (pdf, 677 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:11 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagens roll i budgetprocessen 989/90-11 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av riksdagens roll i budgetprocessen. Granskningen ingår som ett led i revisorernas granskning

1990-03-15

Framställning / redogörelse 1989/90:11 (pdf, 4822 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års bostadsförbättringsprogram Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av 1983 års bostadsförbättringsprogram. Programmet som enligt riksdagens beslut skall genomföras

1990-03-08

Framställning / redogörelse 1989/90:13 (pdf, 1441 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1989 Redog. 1989/90:20 Enligt lagen om revision av riksdagsförvaltningen m.m. SFS 1988:46, ändr. 1988:1389

1990-03-06

Framställning / redogörelse 1989/90:20 (pdf, 173 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1989 Redog. 1989/90:19 Enligt lagen 1988:46, ändr. 1988:1389 om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall riksdagens revisorer för varje avslutat

1990-02-19

Framställning / redogörelse 1989/90:19 (pdf, 119 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:21 Styrelsens för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1989 Innehåll 1989 i korthet 2 Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande

1990-02-13

Framställning / redogörelse 1989/90:21 (pdf, 851 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1989/90:9 Riksdagens revisorers förslag angående stödet till experimentbyggandet Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av stödet till experimentbyggandet. Granskningen har främst avsett inriktningen och konstruktionen samt

1990-02-13

Framställning / redogörelse 1989/90:9 (pdf, 794 kB)

Framställning / redogörelse 1989/90:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1989/90:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1989 Redog. 1989/90:15 Enligt 48 lagen 1988:1385 för Sveriges riksbank avger fullmäktige i riksbanken härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under 1989

1990-02-08

Framställning / redogörelse 1989/90:15 (pdf, 2199 kB)

Proposition 1989/90:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:160 om avskaffande av medborgarskapskrav i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m. Prop. 1989/90:160 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagils upp i gade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 maj 1990. På regeringens


Utskottsberedning: -1990/91:LU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1989/90:160 (pdf, 4717 kB)

Proposition 1989/90:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:159 om ersättning till efterlevande till två AMU-elever  p som omkom vid flygolyckan i Oskarshamn den 8 maj  1989/90 159 1989 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -1990/91:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1989/90:159 (pdf, 83 kB)

Proposition 1989/90:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:158 om utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m. Prop. 1989/90:158 Regeringen föreslår riksdagen att anta del förslag som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 maj 1990. På regeringens vägnar Ingvar


Utskottsberedning: -1989/90:JuU37
Följdmotioner: 8

Proposition 1989/90:158 (pdf, 803 kB)

Proposition 1989/90:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:157 om regionala fackliga förtroendemän Prop. 1989/90:157 Regeringen föreslår riksdagen att anta del förslag som lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 maj 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson


Utskottsberedning: -1989/90:AU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1989/90:157 (pdf, 1841 kB)

Skrivelse 1989/90:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1989/90:156 med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1989 Skr. 1989/90:156 Regeringen överiämnar till riksdagen enligt bifogade utdrag ur regerings-protokollet den 23 maj 1990 redogörelse för verksamheten


Utskottsberedning: 1989/90:UU23

Skrivelse 1989/90:156 (pdf, 1110 kB)

Proposition 1989/90:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:155 om förnyelse inom polisen Prop. 1989/90:155 Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 april 1990 för de åtgärder och ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


Utskottsberedning: ---1989/90:JuU37
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1989/90:155 (pdf, 6013 kB)

Proposition 1989/90:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:154 om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Prop. 1989/90:154 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 maj 1990. På regeringens vägnar Ingvar


Utskottsberedning: -1989/90:JuU37
Följdmotioner: 12

Proposition 1989/90:154 (pdf, 2010 kB)

Proposition 1989/90:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:153 om värdepappersfonder Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 maj 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Erik Åsbrink Propositionens


Utskottsberedning: -1989/90:NU44
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1989/90:153 (pdf, 7252 kB)

Proposition 1989/90:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:152 Ej avlämnad till riksdagen. 1 Riksdagen 1989190. 1 sami Nr 152 Prop. 1989/90:152 gotab  96892, Stockholm

1989-12-31

Proposition 1989/90:152 (pdf, 7 kB)

Proposition 1989/90:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Prop. 1989/90:151 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 maj 1990. På regeringens vägnar Ingvar


Utskottsberedning: -1989/90:BoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1989/90:151 (pdf, 6038 kB)