Dokument & lagar (46 träffar)

Framställning / redogörelse 1988/89:28

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:28 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ökat stöd Förs till riksdagens ledamöter 1988/89:28 Sammanfattning Förvaltningsstyrelsen föreslår på grundval av en rapport som utarbetats av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp

1989-05-10

Framställning / redogörelse 1988/89:28 (pdf, 425 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:26 Riksdagens revisorers förslag om utvärdering av pörs glesbygdsstödet 1988/89:26 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor angående utvärdering av glesbygdsstödet. Revisorerna har inriktat sin granskning

1989-04-21

Framställning / redogörelse 1988/89:26 (pdf, 362 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående statistiken över mervärdeskatt Förs. 1988/89:25 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statistiken över mervärdeskatt. Granskningen är sista ledet i en övergripande studie av statistiken

1989-04-06

Framställning / redogörelse 1988/89:25 (pdf, 569 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:24 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 m.m. Förslag till tilläggsbudget för 1988/89 Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten

1989-03-08

Framställning / redogörelse 1988/89:24 (pdf, 261 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:23 Riksdagens förvaltningskontors förslag angående en Förs lag om överklagande av administrativa beslut hos 1988/89:23 riksdagen och dess myndigheter Sammanfattning Förvaltningskontoret lägger fram ett förslag till en lag om

1989-03-08

Framställning / redogörelse 1988/89:23 (pdf, 507 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1988 Enligt lagen om revision av riksdagsförvaltningen m.m. SFS 1988:46 skall riksdagens revisorer granska

1989-02-15

Framställning / redogörelse 1988/89:20 (pdf, 132 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:21 Styrelsens för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning Redog. under år 1988 1988/89:21 Innehåll 1988 i korthet 2 Stiftelsens uppdrag, tillkomst, inriktning 2 VD-kommentar

1989-02-13

Framställning / redogörelse 1988/89:21 (pdf, 465 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1988 8/8919 Enligt lagen 1988:46 om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår

1989-02-13

Framställning / redogörelse 1988/89:19 (pdf, 122 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:22 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring av vissa arvoden m. m. Förs. 1988/89:22 Regeringen har beslutat om höjning av arvoden m.m. för vissa uppdrag inom departementens verksamhetsområden under budgetåret 1988/89.

1989-02-08

Framställning / redogörelse 1988/89:22 (pdf, 190 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten Förs. 1988/89:18 Riksdagens revisorer granskar sedan den 1 juli 1987 även de statliga bolagen. Den första granskningen av denna art har gällt det av staten

1989-02-08

Framställning / redogörelse 1988/89:18 (pdf, 1019 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1988/89:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1988 Redog. d 1988/89:15 Enligt 48 lagen 1988:1385 för Sveriges riksbank avger fullmäktige i riksbanken härvid fogade redovisning av riksbankens verksamhet under

1989-01-26

Framställning / redogörelse 1988/89:15 (pdf, 2145 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1988/89:17 Riksdagens revisorers förslag angående statliga insatser för prospektering Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor kring de statliga insatserna för prospektering. Med utgångspunkt i de mineralpolitiska

1988-12-08

Framställning / redogörelse 1988/89:17 (pdf, 1018 kB)

Framställning / redogörelse 1988/89:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående statistiken över socialavgifterna Förs. 1988/89:16 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statistiken över socialavgifterna. Granskningen avser vad som i statsbudgeten benämns lagstadgade

1988-12-08

Framställning / redogörelse 1988/89:16 (pdf, 1279 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1988:18

Länsstyrelsen i Norrbottens län överlämnade till valprövningsnämnden dels en skrivelse, varigenom AA överklagade länsstyrelsens beslut den 9 november 1988 angående utgången av kyrkofullmäktigvalet i Luleå domkyrkoförsamling, dels en skrivelse, varigenom AA återkallade sin talan. Valprövningsnämnden beslöt avskriva ärendet från vidare handläggning.

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1988:17

Genom beslut den 27 oktober 1988 fastställde länsstyrelsen i Västerbottens län utgången av valet den 16 oktober 1988 av kyrkofullmäktige i Bygdeå församlings valkrets i Bygdeå-Robertsfors kyrkliga samfällighet. Beslutet överklagades av AA på den grund att postverket försummat att i rätt tid överlämna avgivna poströster

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1988:16

Genom beslut den 27 oktober 1988 fastställde länsstyrelsen i Västerbottens län utgången av kyrkofullmäktigvalet den 16 oktober 1988 i Örträsk församling. Beslutet överklagades av AA, BB, CC, DD och EE med yrkande att kyrkofullmäktigvalet skulle göras om. Klagandena anförde bl.a. att postverket försummat att i rätt tid överlämna

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1988:15

Länsstyrelsen i Malmöhus län fastställde den 5 oktober 1988 utgången av valet av kommunfullmäktige i Höganäs kommun. AA som ordförande i Folkpartiets lokalavdelning i Kullabygden och BB anförde i en skrivelse synpunkter på ordningen i och kring vissa vallokaler i Höganäs kommun samt på mandatfördelningen m.m. Senare överklagade

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1988:14

Genom beslut den 11 oktober 1988 fastställde länsstyrelsen i Jönköpings län utgången av valet den 18 september 1988 av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun. AA och BB överklagade var för sig beslutet och ifrågasatte om röstsammanräkningen gått rätt till vad beträffade namnordningen inom Centern, där AA förekommit som kandidat

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1988:13

Länsstyrelsen i Örebro län fastställde den 27 oktober 1988 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Sköllersta församling. AA överklagade beslutet och yrkade rättelse under anförande av följande: Genom ett beklagligt misstag har för BB, XXXXXX-XXXX, Idrottsvägen 11, 690 70 Pålsboda som nominerats på Samlingslistan vid kyrkofullmäktigvalet

1988-11-23

Valprövningsnämndens beslut 1988:12

Genom beslut den 29 september 1988 fastställde riksskatteverket RSV med stöd av 6 kap. 4 församlingslagen 1988:180 fördelningen av antalet ledamöter för varje valkrets vid val av stiftsfullmäktige år 1988. I Stockholms stift fördelades 121 mandat. Varje kontrakt utgjorde därvid en valkrets. RSV hade i underlaget tagit med

1988-11-23

Paginering