Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1980/81:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:7 y över  ett  förslag till  lag  om  tidsbegränsning av  anställning av marknadssekreterare m. fl. Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett i

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU7 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1980/81:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:6 y över motioner om slopande av rätt till avdrag vid inkomsttaxering för s. k. allmänna skadestånd enligt arbetsrättsliga lagar Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU6 (pdf, 161 kB)

Yttrande 1980/81:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:5 y över proposition 1980/81:20 såvitt avser lokaliseringen av Sveriges Utbildningsradio AB jämte motion Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU5 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1980/81:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:4 y om lokaliseringen av den civila pilotutbildningen prop. 1980/81:6 Till trafikutskottet Sedan trafikutskottet den 6 november 1980 med ändring av ett tidigare beslut i motsatt riktning berett arbetsmarknadsutskottet

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU4 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1980/81:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:3 y över en motion med förslag om sysselsättningsskapande åtgärder i Bergs kommun Till civilutskottet Civilutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:55 av Eivor Nilson

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU3 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1980/81:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:2 y över proposition 1979/80:138 om åtgärder för försörjningsberedskapen på textilfiber- och bomullsgarnsområdena Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1980/81:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1980/81:1 y över motioner om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Till justitieutskottet Genom beslut den 13 maj 1980 har justitieutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över motionerna 1979/80:1120

1980-12-31

Yttrande 1980/81:AU1 (pdf, 371 kB)