Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1989/90:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU5y Animalieproducenternas ledighet Till jordbruksutskottet I detta sammanhang behandlar arbetsmarknadsutskottet två motioner om animalieproducenternas ledighet från allmänna motionstiden i år, vilka har hänvisats

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU5 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1989/90:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den avgivna

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU4 (pdf, 1171 kB)

Yttrande 1989/90:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU3y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU3 (pdf, 224 kB)

Yttrande 1989/90:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU2y Arbetslivsfondens verksamhet m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har begärt arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU2 (pdf, 696 kB)

Yttrande 1989/90:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AUly En ny regional statlig förvaltning Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning samt motion

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU1 (pdf, 91 kB)