Dokument & lagar (1 294 träffar)

Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander båda C med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över flerbarnstillägget i barnbidraget med syftet


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid båda SD med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad och fortsatt utredning av flerbarnstillägget och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. L En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i fråga om utlänningslagen 2005:716 dels att 1 kap. 1 a och 12 4 kap. 2 a 5 kap. 1 a, 8, 9 och 25 och 5 a kap. 3 ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 1 a 4 kap. 2 c, 3 a,


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 5425 kB) Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 3147 kB)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2. Sänkt söktryck 3. Mottagandet 3.1 Asylansökningsområden 3.2 Korrekta beslutsunderlag 3.3 Snabbare hantering av asylansökningar


Utskottsberedning: AU KU SfU SkU 2020/21:JuU23 2020/21:SfU6

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 108 kB) Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ett väl fungerande återvändande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården ska ges i uppdrag att påtagligt öka antalet verkställda utvisningsbeslut


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:SfU6

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M En hållbar ekonomisk familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa föräldraförsäkringen till företagares villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Försäkringskassans kapacitet och andra frågor som rör hanteringen av ersättningar under pågående pandemier och tillkännager detta för


Utskottsberedning: AU SfU

Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Uppvärdera medborgarskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU SfU

Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Reformera arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra utannonseringskravet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: SfU SkU

Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha en målstyrd, stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2020/21:3523 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3523 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3523 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3523 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3522 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3522 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3522 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3522 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 134 kB)

Motion 2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 145 kB)

Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om besparingar till följd av ett


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 109 kB)

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Tabell 3 1 Inledning 4 1.1 Sänk sjuktalen långsiktigt stärk det förebyggande arbetet 5 2 Sjukpenningen och rehabiliteringskedjan


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:AU2 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. L Ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning gällande ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3264 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3264 av Bengt Eliasson m.fl. L Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en modell för en ny modern, flexibel och jämställd föräldraförsäkring bör utredas och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3264 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3264 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 128 kB)

Motion 2020/21:3255 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3255 av Fredrik Malm m.fl. L En liberal migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att förbättra rättssäkerheten och hållbarheten i asylsystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska vara möjligheternas


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3255 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3255 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Under decennier har svensk migrationspolitik präglats av brist


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) (pdf, 121 kB)