Dokument & lagar (281 806 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ7-08, KU:s sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Instruktions-PM 2. Riksrevisionens arbete med internationellt utvecklingssamarbete Information Riksrevisor

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:1 3. Informellt möte för EU:s transportministrar den 28 september 2020

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Vitboken om utländska subventioner på den inre marknaden Överläggning COM2020 253 Statssekreterare

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:2 av den 17 september 2020 3. Information från kultur- och demokratiministern

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med

2020-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2 Datum och tid: 2020-09-22 11:00 Plats: RV2 Lektionssal 1 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Aktuella EU-frågor Information från regeringen Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

2020-09-22 11:00:00

Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:209 av Michael Rubbestad SD Införande av blåljuspersonalens dag Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av blåljuspersonalens dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med blåljuspersonal avses personalen som jobbar i

2020-09-18

Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:208 av Michael Rubbestad SD Förbud mot försäljning av fjädrar av fågeldun Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda försäljningen av fjädrar av fågeldun och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige säljs många tusentals

2020-09-18

Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:207 av Michael Rubbestad SD Skärmförbud på badanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett skärmförbud på offentliga badanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I maj 2018 rapporterade

2020-09-18

Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:206 av Michael Rubbestad SD Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en dj:s framträdande ska vara momsbefriat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2020-09-18

Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:205 av Michael Rubbestad SD Hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ingen

2020-09-18

Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:204 av Michael Rubbestad SD Inför pantsystem för färgpatroner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av pantsystem för färgpatroner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck

2020-09-18

Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:203 av Michael Rubbestad SD Klassa sex- och kärleksberoende som beroendesjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa diagnosen sex- och kärleksberoende som en beroendesjukdom och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2020-09-18

Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:202 av Michael Rubbestad SD Klädbidrag till personal inom förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klädbidrag till förskolepersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt

2020-09-18

Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:201 av Michael Rubbestad SD Kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster bör revideras i enlighet med motionens intention och tillkännager

2020-09-18

Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:200 av Michael Rubbestad SD Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Burkar

2020-09-18

Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:199 av Michael Rubbestad SD Parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter för blåljusfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utfärdandet av parkeringsanmärkning och kontrollavgift till blåljusfordon under pågående utryckning

2020-09-18

Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:198 av Michael Rubbestad SD Aktivt samtycke till direktreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt samtycke måste ges för att motta direktreklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt marknadsföringslagen 2008:486

2020-09-18

Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson båda SD Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka påminnelseavgiften för obetald trängselskatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2020-09-18

Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad båda SD Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen

2020-09-18

Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD) (pdf, 78 kB)