Dokument & lagar (9 022 träffar)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: KrU MJU UbU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU12 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU17 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FöU8 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:NU14 2019/20:SfU3 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 5 avslag, 64 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:NU12 2019/20:SfU22 2019/20:SkU20 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på arbetslivet Läget på svensk arbetsmarknad Regeringen misslyckas med arbetslösheten En arbetsmarknad där alla får plats Skattelättnader


Utskottsberedning: 2019/20:AU10 2019/20:AU2 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:SfU18 2019/20:SkU20 2019/20:UbU1
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 16 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 249 kB)

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden Eget


Utskottsberedning: 2019/20:AU1 2019/20:AU2 2019/20:AU5 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:JuU1 2019/20:JuU29 2019/20:KU1 2019/20:SfU11 2019/20:SfU20 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:UbU1
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 14 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. C Möjligheternas land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställning och kompetensutveckling ska underlättas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:AU9 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:NU12 2019/20:SfU17 2019/20:SkU21 2019/20:UbU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson båda MP Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utföra en nationell kartläggning av studenters psykosociala hälsa och lämna förslag på åtgärder samt tillkännager


Utskottsberedning: UbU 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU MJU UU 2019/20:FiU20 2019/20:FiU22 2019/20:FöU6 2019/20:JuU25 2019/20:MJU8 2019/20:NU13 2019/20:NU15 2019/20:SfU20 2019/20:SkU22

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2019/20:1967 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1967 av Josefin Malmqvist M Skärpta insatser mot bidragsfusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner bör få möjlighet att genomföra systematiska och oanmälda hembesök i syfte att följa upp att ekonomiskt bistånd går till dem som


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1 2019/20:SfU17 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1967 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1967 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2102 av Sultan Kayhan S En trygg sjukförsäkring att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan för att säkerställa att sjukförsäkringen ger trygghet för den som inte kan arbeta till följd av sjukdom och


Utskottsberedning: 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2102 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1994 av Lars Hjälmered M Fler talanger till Sverige nya migrationsregler för forskare, investerare, företagare och arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om handläggningstider och rättspraxis och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SfU10 2019/20:SfU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1978 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1978 av Arman Teimouri L Situationen för hbtq-flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ifall hbtq-organisationer bör tilldelas större ekonomiskt stöd för att kunna stötta asylsökande hbtq-personer, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:1978 av Arman Teimouri (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1978 av Arman Teimouri (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1970 av Gulan Avci (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1970 av Gulan Avci L Föräldraledighet vid plötslig spädbarnsdöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en rätt till föräldraledighet vid spädbarnsdöd, med ett tak på sex månader, och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:SfU18

Motion 2019/20:1970 av Gulan Avci (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1970 av Gulan Avci (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1968 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1968 av Joar Forssell L Förkorta föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att förkorta föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Föräldraförsäkringen i dess nuvarande


Utskottsberedning: 2019/20:SfU18

Motion 2019/20:1968 av Joar Forssell (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1968 av Joar Forssell (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1957 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1957 av Arman Teimouri L En feministisk asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Sverige kan få en mer jämställd asylinvandring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:1957 av Arman Teimouri (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1957 av Arman Teimouri (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1944 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1944 av Ida Drougge M Konvertering av arbetsgivaravgiften till inkomstskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:1944 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1944 av Ida Drougge (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1940 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1940 av Lars Beckman M Ekonomiska villkor för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av de ekonomiska villkoren för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning och


Utskottsberedning: 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:1940 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1940 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1879 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1879 av Saila Quicklund M Möjliggör för Svenskt Friluftsliv att omfattas av socialavgiftslagens halva basbeloppsregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:1879 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1879 av Saila Quicklund (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. S Skarpare kontroller och högre sanktionsavgifter och straff för att motverka användandet av olaglig utländsk arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare kontroller och högre sanktionsavgifter och


Utskottsberedning: 2019/20:SfU22

Motion 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1859 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1859 av Adnan Dibrani S Viseringsfrihet Kosovo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för visumfrihet för befolkningen i Kosovo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Balkan är en viktig region för EU och Sverige.


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:1859 av Adnan Dibrani (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1859 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1856 av Sultan Kayhan (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1856 av Sultan Kayhan S En fungerande sjukskrivningsprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra utbildningen i sjukförsäkring i läkarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UbU 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:1856 av Sultan Kayhan (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1856 av Sultan Kayhan (S) (pdf, 70 kB)