Dokument & lagar (8 971 träffar)

Motion 2019/20:1203 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1203 av Isak From och Åsa Karlsson båda S Gifta pensionärer får lägre pension Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen vid en kommande översyn bör beakta att pensionsnivån påverkas av civilstånd eller samlevnadsform och tillkännager


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1203 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1203 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson båda S Samverkan stat och kommun/region i migrationsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter till ökad samverkan mellan landets kommuner/regioner och staten/Migrationsverket


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1196 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. S Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontaktdagar för unga som omfattas av LSS, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Kontaktdagar finns för vårdnadshavare


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1188 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. S Effektiva samordningsförbund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordningsförbunden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1179 av Viktor Wärnick (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1179 av Viktor Wärnick M Intensifiering av återvändandearbetet vid avslagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera återvändandearbetet med de utlänningar som har ett lagakraftvunnet avslagsbeslut på sin ansökan om asyl


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1179 av Viktor Wärnick (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1179 av Viktor Wärnick (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1156 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1156 av Lars Beckman M Tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket gällande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1156 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1156 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1133 av Yasmine Bladelius (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1133 av Yasmine Bladelius S Nollvision för barnfattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision och en översyn av den ekonomiska familjepolitiken med syfte att bekämpa barnfattigdomen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1133 av Yasmine Bladelius (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1133 av Yasmine Bladelius (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. S En sjukförsäkring som ger trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket kring sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En omistlig del av välfärdsstaten


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1125 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1125 av Åsa Eriksson m.fl. S Minska stuprören i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en strategi för en mer effektiv och samordnad välfärd som sätter individens behov i centrum och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1125 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1125 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1079 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1079 av Sten Bergheden M Inför mer rättvisa i bostadstillägget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda en förändring av reglerna för förmögenhet i bostadstillägget till pensionärer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1079 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1079 av Sten Bergheden (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1076 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1076 av Sten Bergheden M Mer lönsamt att ha arbetat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i pensionssystemet måste löna sig i högre grad att ha arbetat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1076 av Sten Bergheden (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1076 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1074 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1074 av Louise Meijer M Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur fler utländska brottslingar kan dömas till utvisning genom att det inte tas lika stor hänsyn till anknytningen till Sverige


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1074 av Louise Meijer (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1074 av Louise Meijer (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1067 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1067 av Anders Hansson M Underrättelser från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att ge Försäkringskassan skyldighet att underrätta försäkringsbolag om förändringar av utbetalningar till myndighetens kunder och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1067 av Anders Hansson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1067 av Anders Hansson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1045 av Elin Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1045 av Elin Gustafsson S Tidsplan för införande av individualiserad föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Individualiserad


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1045 av Elin Gustafsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1045 av Elin Gustafsson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson båda S Humanare socialförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 180-dagarsregeln bör ses över med syfte att människor ska få möjlighet att vara sjuka med sjukpenning tills de blir friska


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1042 av Gunilla Carlsson och Anna Johansson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:997 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:997 av Johanna Haraldsson S Möjligheter till deltidsstudier vid sjukersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för sjukersättningen bör ses över för att skapa goda förutsättningar att studera på deltid med bibehållen sjukersättning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:997 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:997 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin S Kvalitetssäkring av Försäkringskassans arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra Försäkringskassans arbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jag tänker försöka vända detta till


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. S Utbetalningar från välfärdssystemen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ för att minimera felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom återkommande uppföljning och informationsinsatser


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:941 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti båda M Brott under tiden som asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avslag och utvisning om brott begås under tiden man är asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. M Utvisning av utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betydligt fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds-


Utskottsberedning: SfU

Motion 2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. (M) (pdf, 75 kB)