Dokument & lagar (893 träffar)

Proposition 1918:401

Kling/Maj ds nåd. proposition Nr401. 1 Ur 401. Kung/Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-05-03

Proposition 1918:401 (pdf, 501 kB)

Proposition 1918:395

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 395. 1 Nr 395. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 i förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt samt avdelning 4:o i de vid samma förordning fogade särskilda anvisningar till ledning vid taxeringen

1918-05-03

Proposition 1918:395 (pdf, 1680 kB)

Proposition 1918:391

Kungl. May.ts nåd. proposition nr 391. 1 Nr 391. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om anvisande av medel för bestridande av kostnaderna för särskild förundersökning med hänsyn till villkorlig straffdom m. m.given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-03

Proposition 1918:391 (pdf, 507 kB)

Proposition 1918:390

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 390. 1 Nr 390. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående användande av visst utav 1911 års riksdag på extra stat beviljat belopp till uppförande av nybyggnad för marketenteri vid flottans station i Stockholm given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av

1918-05-03

Proposition 1918:390 (pdf, 617 kB)

Proposition 1918:440

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 440. 1 Nr 440. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående lönereglering för skogvaktarna vid universitetet i Uppsala m. m.given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-30

Proposition 1918:440 (pdf, 1332 kB)

Proposition 1918:426

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 426. 1 Nr 426. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning till staden Eslöv av kronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus lön given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna

1918-04-30

Proposition 1918:426 (pdf, 536 kB)

Proposition 1918:416

Kung.Maj:ts nåd. proposition Nr 416. 1 Nr 416. KringMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utbyte av fastigheter mellan kronan, å ena sidan, och GimoÖsterby bruks aktiebolag å den andra:given Stockholms slott den SO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksarrendeför

1918-04-30

Proposition 1918:416 (pdf, 7806 kB)

Proposition 1918:415

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 415. 1 Nr 415. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit åt läkare av mindre jordbruk given Stockholms slott den HO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag

1918-04-30

Proposition 1918:415 (pdf, 3173 kB)

Proposition 1918:414

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 414. 1 Nr 414. Kungi. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss lärarpersonal vid sjökrigsskolan och navigationsskolorna given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-04-30

Proposition 1918:414 (pdf, 482 kB)

Proposition 1918:406

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 40C. 1 Nr 406. Kungl. Ma j ds nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare rörelsekapital för folkhushållning skommissionen m. m.given Stockholms slott den BO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill KungMaj:t

1918-04-30

Proposition 1918:406 (pdf, 472 kB)

Proposition 1918:404

Kung t. Maj ds nåd. proposition Nr 404. I Nr 401. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändringar i villkoren för lån från fonden för torvindustriens befrämjande samt anslag till kapitalökning för samma fond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-30

Proposition 1918:404 (pdf, 595 kB)

Proposition 1918:399

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 399. 1 Nr m KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner given Stockholms slott den SO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Magt härmed föreslå

1918-04-30

Proposition 1918:399 (pdf, 4640 kB)

Proposition 1918:398

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Nr SOS. 1 Nr 398. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln för täckande av kostnader för expeditioner till finska fastlandet och till Aland given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande

1918-04-30

Proposition 1918:398 (pdf, 676 kB)

Proposition 1918:397

Kung1. Maj:ts Nåd. Proposition Ni- 397. 1 Nr 397. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av överbetalning d det på extra stat för är 1918 under femte huvudtiteln upptagna anslaget till egentliga neutralitetskostnader efter 1916 ars utgång given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande

1918-04-30

Proposition 1918:397 (pdf, 888 kB)

Proposition 1918:396

I KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 396. Nr 396. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen, angående sättet för bestridande av kostnaderna för reservofficerares tjänstgöring vid kustartilleriet i vissa fall m. in.given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-30

Proposition 1918:396 (pdf, 393 kB)

Proposition 1918:392

Kungl- Maj:ts Nåd. Proposition Nr 392. 1 Nr 392. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående rätt för förste kanslisekreteraren i sjöförsvarsdepartementet, kanslirådet i Kungl. Maj:ts kansli G. A. Stuart att för åtnjutande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring given Stockholms slott den 30

1918-04-30

Proposition 1918:392 (pdf, 318 kB)

Proposition 1918:387

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 387. 1 Är 387. Kungl, Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en kraftledningslånefond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-30

Proposition 1918:387 (pdf, 1508 kB)

Proposition 1918:378

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 378. 1 Nr 378. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ersättning till korpralen J. E. Normans änka Agnes Cecilia Norman och makarnas tre minderåriga barn given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-04-30

Proposition 1918:378 (pdf, 371 kB)

Proposition 1918:386

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 386. 1 Nr 386. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919 given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:386 (pdf, 3772 kB)

Proposition 1918:385

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 385. 1 Nr 385. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:385 (pdf, 6637 kB)