Dokument & lagar (970 träffar)

Proposition 1918:19 - urtima

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 19. 1 Nr 19. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förskott å krigstidstillägg för år 1919 åt vissa befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1918-10-25

Proposition 1918:19 - urtima (pdf, 451 kB)

Proposition 1918:18 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd.proposition Nr 18. 1 Nr 18. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till extra tilläggsstat till riksstaten för dr 1918 given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden denna dag vill Kungl. Maj:t, som hos

1918-10-25

Proposition 1918:18 - urtima (pdf, 1023 kB)

Proposition 1918:17 - urtima

Kungl. MajUs nåd. proposition nr 17. 1 Nr 17. KlingMa j ds nådiga proposition till riksdagen om anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen m. fl. kristidsför fattning ar given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande

1918-10-25

Proposition 1918:17 - urtima (pdf, 902 kB)

Proposition 1918:16 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 16. 1 Nr 16. Käng1. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-10-25

Proposition 1918:16 - urtima (pdf, 335 kB)

Proposition 1918:15 - urtima

Kungl. Maj-ts nåd. proposition Nr lo. 1 Nr 15. Kungl. Maj-ts nådiga proposition till riksdagen angående tillskott till extra krigstidstillägg för lantbruksingenjörer och vissa lantmätare given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokoll över jordbruksärenden för denna

1918-10-25

Proposition 1918:15 - urtima (pdf, 408 kB)

Proposition 1918:14 - urtima

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 14. 1 Nr 14. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda folkhögskolor given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag

1918-10-25

Proposition 1918:14 - urtima (pdf, 555 kB)

Proposition 1918:13 - urtima

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 13. 1 Nr 13. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre folkskolor given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1918-10-25

Proposition 1918:13 - urtima (pdf, 468 kB)

Proposition 1918:12 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 12. 1 Nr 12. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting och av städer, som icke deltaga i landsting, underhållna småskoleseminarierna given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande

1918-10-25

Proposition 1918:12 - urtima (pdf, 390 kB)

Proposition 1918:11 - urtima

Kung/Maj tfa Nåd. Proposition Nr 11. 1 Nr 11. KungMaj.ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga folkskolor och småskolor given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1918-10-25

Proposition 1918:11 - urtima (pdf, 672 kB)

Proposition 1918:10 - urtima

Kungl. Maj:ta Nåd. Proposition Nr 10. 1 Nr 10. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid kommunala mellanskolor given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1918-10-25

Proposition 1918:10 - urtima (pdf, 491 kB)

Proposition 1918:9 - urtima

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 1 Nr 9. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krig stid stillägg för senare halvåretav 1918 åt lärarpersonalen vid privatläroverken given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för

1918-10-25

Proposition 1918:9 - urtima (pdf, 820 kB)

Proposition 1918:8 - urtima

Kungl, May.ts Nåd. Proposition Nr 8. 1 Nr 8. Kungl.Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i prästerskapets änke- och pupillkassa given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda

1918-10-25

Proposition 1918:8 - urtima (pdf, 441 kB)

Proposition 1918:7 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 7. 1 Nr 7. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsherättigade änkor och barn efter delägare i folkskollärarnas änke- och pupillkassa given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda

1918-10-25

Proposition 1918:7 - urtima (pdf, 543 kB)

Proposition 1918:6 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 6. 1 Nr 6. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor m. fl.given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-10-25

Proposition 1918:6 - urtima (pdf, 545 kB)

Proposition 1918:5 - urtima

Kungl. Ma j ds nåd. proposition Nr 5. Nr 5. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra gratifikation till sådana befattningshavare i statens tjänst, vilka i sin nämnda egenskap icke kommit i åtnjutande av extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918: given Stockholms slott den 25 oktober 1918.

1918-10-25

Proposition 1918:5 - urtima (pdf, 382 kB)

Proposition 1918:4 - urtima

Kung/Maj ds nåd. proposition Nr 4. 1 Nr 4. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas under stödstag ar c, given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda

1918-10-25

Proposition 1918:4 - urtima (pdf, 356 kB)

Proposition 1918:3 - urtima

Kungl. Maj.is nåd. proposition Nr 3. 1 Kr 3. Kniffil. Maj.is nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och kärn efter befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-10-25

Proposition 1918:3 - urtima (pdf, 740 kB)

Proposition 1918:2 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 2. 1 Nr 2. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillågg för senare halvåret av 1918 åt f. d. befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-10-25

Proposition 1918:2 - urtima (pdf, 678 kB)

Proposition 1918:1 - urtima

Kungl. Mctj:ts nåd. proposition Nr 1. 1 Nr 1. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 25 oktober 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-10-25

Proposition 1918:1 - urtima (pdf, 1616 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)