Dokument & lagar (602 träffar)

Proposition 2019/20:45

Regeringens proposition 2019/20:45 Några frågor om straff för marknadsmissbruk Prop. 2019/20:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2019-12-04

Proposition 2019/20:45 (pdf, 363 kB)

Skrivelse 2019/20:39

Regeringens skrivelse 2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans Skr. kunskapsuppdrag 2019/20:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 november 2019 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar


Utskottsberedning: 2019/20:UbU7 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-11-27

Skrivelse 2019/20:39 (pdf, 1281 kB)

Skrivelse 2019/20:101

Årsredovisning för staten 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska


Utskottsberedning: 2019/20:FiU30 Sista motionsdag: 2020-04-30

Skrivelse 2019/20:101 (pdf, 5067 kB)

Skrivelse 2019/20:153

Regeringens skrivelse 2019/20:153 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket 2019 2019/20:153 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-05-04

Skrivelse 2019/20:153 (pdf, 678 kB)

Skrivelse 2019/20:104

Regeringens skrivelse 2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20152019 2019/20:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen statens


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-05-06

Skrivelse 2019/20:104 (pdf, 1526 kB)

Skrivelse 2019/20:134

Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om Skr. nationalräkenskaperna 2019/20:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU43 Sista motionsdag: 2020-04-20

Skrivelse 2019/20:134 (pdf, 1229 kB)

Proposition 2019/20:146

Regeringens proposition 2019/20:146 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU56
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-05

Proposition 2019/20:146 (pdf, 365 kB)

Proposition 2019/20:49

Regeringens proposition 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Prop. Europeiska organisationen för kärnforskning 2019/20:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:UbU17
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-01-17

Proposition 2019/20:49 (pdf, 387 kB)

Proposition 2019/20:112

Regeringens proposition 2019/20:112 Genomförande av ändringar i Prop. yrkesförardirektivet 2019/20:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag på


Utskottsberedning: 2019/20:TU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-27

Proposition 2019/20:112 (pdf, 665 kB)

Proposition 2019/20:55

Regeringens proposition 2019/20:55 Återkoppling vid rapportering om misstänkt Prop. penningtvätt och finansiering av terrorism och 2019/20:55 vissa andra frågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2019/20:FiU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-01-17

Proposition 2019/20:55 (pdf, 1345 kB)

Proposition 2019/20:57

Regeringens proposition 2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna Prop. för FörstaFjärde AP-fonderna 2019/20:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-01-17

Proposition 2019/20:57 (pdf, 428 kB)

Skrivelse 2019/20:66

Regeringens skrivelse 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella Skr. valutafonden 2019 2019/20:66 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2020 Ibrahim Baylan Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för verksamheten


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-02-13

Skrivelse 2019/20:66 (pdf, 272 kB)

Proposition 2019/20:136

Regeringens proposition 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:FiU52
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:136 (pdf, 151 kB)

Proposition 2019/20:80

Regeringens proposition 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och Prop. vissa andra frågor 2019/20:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I lagen 1995:1571 om insättningsgaranti


Utskottsberedning: 2019/20:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-02-19

Proposition 2019/20:80 (pdf, 254 kB)

Proposition 2019/20:79

Regeringens proposition 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid Prop. marknadsföring av betaltjänster online 2019/20:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Konsumentskyddet på


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-02-19

Proposition 2019/20:79 (pdf, 268 kB)

Proposition 2019/20:142

Regeringens proposition 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. för lån till företag 2019/20:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Många av Sveriges 1,2


Utskottsberedning: 2019/20:FiU54
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-27

Proposition 2019/20:142 (pdf, 156 kB)

Proposition 2019/20:132

Regeringens proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 Åtgärder med Prop. anledning av coronaviruset 2019/20:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU51
Riksdagsbeslut (12 förslag): 2 avslag, 10 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:132 (pdf, 877 kB)

Proposition 2019/20:151

Regeringens proposition 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder på skatteområdet med anledning av 2019/20:151 coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2019/20:FiU55
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:151 (pdf, 442 kB)

Proposition 2019/20:83

Regeringens proposition 2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem Prop. 2019/20:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Brottsbekämpande myndigheter, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten


Utskottsberedning: 2019/20:FiU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-02-26

Proposition 2019/20:83 (pdf, 1216 kB)

Skrivelse 2019/20:77

Regeringens skrivelse 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala Skr. utjämningssystemet 2019/20:77 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar


Utskottsberedning: 2019/20:FiU39 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-03-04

Skrivelse 2019/20:77 (pdf, 2617 kB)