Dokument & lagar (911 träffar)

Proposition 1918:355

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 355. 1 Nr 355. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre musiksergeanten Gustaf Adolf Blomqvist given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:355 (pdf, 336 kB)

Proposition 1918:353

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 353: 1 Nr 353. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna in. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll

1918-04-26

Proposition 1918:353 (pdf, 2432 kB)

Proposition 1918:352

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 352. 1 Nr 352. Kungl. Majis nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt vissa folkskolläraränkor given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-26

Proposition 1918:352 (pdf, 529 kB)

Proposition 1918:351

1 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 351. Nr 351. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående avstående av den rätt till vatten och strömfall i Klarälven, som tillkommer kyrkoherdebostället 1/12 mantal eller 80 öre skatt Östra Båda i Norra Råda socken given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande

1918-04-26

Proposition 1918:351 (pdf, 639 kB)

Proposition 1918:349

KungI. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 349. 1 Nr 349. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändringar i staten för folkskollärarnas pensionsinrättning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-26

Proposition 1918:349 (pdf, 1741 kB)

Proposition 1918:347

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 347. 1 Nr 347. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under tredje huvudtiteln given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:347 (pdf, 268 kB)

Proposition 1918:344

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 344. 1 Nr 344. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd till vaktmästaren L. F. Nybergs änka och minderåriga barn given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:344 (pdf, 301 kB)

Proposition 1918:357

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 357. 1 Nr 35Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en dränerings fond m. ni. given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Magt, med tillkännagivande

1918-04-23

Proposition 1918:357 (pdf, 2269 kB)

Proposition 1918:354

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 354. 1 Nr 354. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående omkostnader för handläggning av ärenden rörande ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:354 (pdf, 452 kB)

Proposition 1918:348

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 348. 1 Nr 348. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet övpr jordbruksärenden lör denna dag

1918-04-23

Proposition 1918:348 (pdf, 1418 kB)

Proposition 1918:346

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 346. 1 Nr 346. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 mom 3 iförordningen den 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete given Stockholms

1918-04-23

Proposition 1918:346 (pdf, 410 kB)

Proposition 1918:345

Kungl. Majds nåd.proposition Nr 345. 1 Nr 345. Kung.Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till ytterligare expens- och underhållsmedel vid statens skogsskolor m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-23

Proposition 1918:345 (pdf, 435 kB)

Proposition 1918:339

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 339. 1 Nr 339. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-23

Proposition 1918:339 (pdf, 2211 kB)

Proposition 1918:338

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 338. 1 Nr 338. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen om anvisande av medel till beredande av tvång suppfostran åt minderåriga manliga förbrytare m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-04-23

Proposition 1918:338 (pdf, 8667 kB)

Proposition 1918:332

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 332. 1 Nr 332. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 i lagen den 4 juli 1910 angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:332 (pdf, 308 kB)

Proposition 1918:330

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 330- 15 Nr 330. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående undantag beträffande fångst av sälhund från det i 8 jaktstadgan meddelade förbud att vid fångst av djur använda sax given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:330 (pdf, 588 kB)

Proposition 1918:329

KungMaj.ts nåd. proposition Nr 329. Nr 329. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående utläggande av statsgruvefält vid LiiJcavaara i Norrbottens län given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-23

Proposition 1918:329 (pdf, 1484 kB)

Proposition 1918:328

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 328. 1 Nr 328. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående driftkostnader under år 1919 för egnahemslånefonden given Stockholms slott den 33 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-23

Proposition 1918:328 (pdf, 279 kB)

Proposition 1918:326

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 326. 7 Nr 326. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till kungörelse om ändrad bestämmelse angående tiden för ikraftträdandet av vissa delar av förordningen den 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 3, 13, 23 och 31 i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning

1918-04-23

Proposition 1918:326 (pdf, 366 kB)

Proposition 1918:316

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 316. 1 Nr 316. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående årligt understöd åt förra restauratrisen å postångfartyget Öland Mana Sofia Magnusson given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-04-23

Proposition 1918:316 (pdf, 297 kB)