Dokument & lagar (912 träffar)

Proposition 1918:421

KungMaj:ts nåd. proposition 1Nr 421. 1 Xr 421. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av medel till beredande av lokaler i fastigheten nr 1 i kvarteret Sjöhästen åt viss del av krigsarkivet rn. m.given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-22

Proposition 1918:421 (pdf, 911 kB)

Proposition 1918:400

KungMaj:ts nåd. proposition Nr 400. 1 Nr 400. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för upprätthållande ad kommershollegii verksamhet under år 1019 m. in.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill

1918-04-20

Proposition 1918:400 (pdf, 3040 kB)

Proposition 1918:432

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 432. 1 Nr 432. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-19

Proposition 1918:432 (pdf, 3099 kB)

Proposition 1918:394

Kungl. Mats nåd. proposition Nr 394. 1 Nr 394. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utbetalande av förskott å krig stid stilla g g för år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-04-19

Proposition 1918:394 (pdf, 444 kB)

Proposition 1918:393

Kungl. Muj:ts nåd. proposition Nr 393. 1 Nr 393. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående avsättning av medel för beredande av krigstidstillägg och krig stid sb julp för år 1919 åt vissa befattningshavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under

1918-04-19

Proposition 1918:393 (pdf, 747 kB)

Proposition 1918:364

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 364 1 Nr 364. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående restitution av erlagd tull för eu postföraren Jens Tången från Norge tillhörig automobil given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1918-04-19

Proposition 1918:364 (pdf, 542 kB)

Proposition 1918:363

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 363. 1 Nr 363. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. ni.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:363 (pdf, 1034 kB)

Proposition 1918:362

Kungl. Maf.ts Nåd. Proposition Nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-19

Proposition 1918:362 (pdf, 7341 kB)

Proposition 1918:361

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 361. 1 Nr 361. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-19

Proposition 1918:361 (pdf, 8541 kB)

Proposition 1918:356

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 356. 1 Nr 356. KungMajds nådiga proposition till riksdagen angående uveiflyttande av under officer skorpraler i l:a lönegraden vid flottan och kustartilleriet till en ny lägre under officersgrad in. m.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:356 (pdf, 5762 kB)

Proposition 1918:324

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 324. 1 Nr 324. KungMajts nådiga proposition till riksdagen angående användande av överskott i djurgårdskassan för vissa anläggningar vid Drottningholms, Ulriksdals, Haga och Strömsliolms slott m. m.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:324 (pdf, 905 kB)

Proposition 1918:319

Kuntjl. Maj:ts nåd. proposition Nr 319. 1 Nr 319. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående undantag från gällande föreskrifter om statsunderstöd åt synnerligt skattetyngda landskommuner given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-04-19

Proposition 1918:319 (pdf, 424 kB)

Proposition 1918:313

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 313. 67 Nr 313. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående åtgärder för utjämning av sjukvårdskostnaderna å landsbygden given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-19

Proposition 1918:313 (pdf, 912 kB)

Proposition 1918:312

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 312. 45 Nr 312. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ändringar i gällande provinsialläkartaxa given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed inhämta

1918-04-19

Proposition 1918:312 (pdf, 1349 kB)

Proposition 1918:311

KungI. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 311. I Nr 311. Katigt. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändring i avlöningsstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare in. in.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-04-19

Proposition 1918:311 (pdf, 2626 kB)

Proposition 1918:310

Kutigl. Maj:ts nåd. proposition nr 310. 1 Nr 310. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 i lagen om krig sdomstolar och rättegången därstädes den 23 oktober 1914 given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda

1918-04-19

Proposition 1918:310 (pdf, 548 kB)

Proposition 1918:309

Kungl. Maj-ts nåd. proposition nr 309. 1 Nr 309. 0 Kungl Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 49 i strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914 given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1918-04-19

Proposition 1918:309 (pdf, 642 kB)

Proposition 1918:315

Kung1. Maj.ts Nåd■Proposition Nr 315. 1 Nr 315. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för påbörjande av första utbyggnaden av en kraftstation vid Har språng et given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1918-04-17

Proposition 1918:315 (pdf, 3222 kB)

Proposition 1918:402

Knngl, Maj ts nåd. proposition Nr 402. 1 Nr 402. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag till arvode åt en särskild föredragande inom kontrollstyrelsen för ärenden angående skattefri sprit samt vissa alkoholhaltiga preparat:given Stockholms slott ä den 7 maj 1918. f i. i tt Under

1918-04-16

Proposition 1918:402 (pdf, 765 kB)

Proposition 1918:340

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 340. 1 Nr 340. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till sjökar teverket och till utförande av sjömätningar in. in.given Stockholms slott den 16 april 191S. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill

1918-04-16

Proposition 1918:340 (pdf, 3874 kB)