Dokument & lagar (930 träffar)

Svensk författningssamling 2020:153

2020-03-19

Svensk författningssamling 2020:151

2020-03-19

Svensk författningssamling 2020:127

2020-03-17

Svensk författningssamling 2020:116

2020-03-12

Svensk författningssamling 2020:62

2020-02-27

Svensk författningssamling 2020:57

2020-02-27

Svensk författningssamling 2020:44

2020-02-06

Svensk författningssamling 2020:33

2020-01-30

Svensk författningssamling 2020:32

2020-01-30

Svensk författningssamling 2020:8

2020-01-16

Svensk författningssamling 2020:1

2019-12-30

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Proposition 1918:38 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38. 1 Nr 38. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt m. m.given Stockholms slott den 6 december 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill

1918-12-06

Proposition 1918:38 - urtima (pdf, 408 kB)