Dokument & lagar (1 483 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Svensk författningssamling 1916:599

Författningen är upphävd

Proposition 1916:229

KungMaj.ts Nåd. Proposition Nr 229. 1 Nr 229. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående skattefrihet för ersättning eller understöd, som av staten utgives enligt förordningen den 15 december 1914 om vad iakttagas skall i avseende å införande av statsmonopol å tobakstillverkningen

1916-08-31

Proposition 1916:229 (pdf, 1345 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardat den 8 juni 1916. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

1916-06-08

Svensk författningssamling (pdf, 2910 kB)