Dokument & lagar (80 träffar)

Omröstning 2011/12:KU14p13 Återkallande av medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 13 Återkallande av medborgarskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 22, 2011/12:K376 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SD och 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 22. Datum: 2012-04-12

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU14p10 Niqab och burka på allmän plats

Votering: betänkande 2011/12:KU14 Fri- och rättigheter, förslagspunkt 10 Niqab och burka på allmän plats Riksdagen avslår motion 2011/12:K258 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU13p8 Djurpornografi

Votering: betänkande 2011/12:KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 8 Djurpornografi Riksdagen avslår motion 2011/12:K239 av Josef Fransson och Julia Kronlid båda SDDatum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13

2012-04-12

Omröstning 2011/12:KU13p1 Information om meddelarskydd

Votering: betänkande 2011/12:KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 1 Information om meddelarskydd Riksdagen avslår motion 2011/12:K204 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0

2012-04-12

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Bilagor 1. Protokoll 2. Schema för

2012-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-22 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation ärendena 2 och 15 Beredning Föredraganden: KD och

2012-03-22 09:00:00

Omröstning 2011/12:KU12p3 Begravningsverksamheten

Votering: betänkande 2011/12:KU12 Trossamfund m.m.förslagspunkt 3 Begravningsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson båda M2011/12:K280 av Lars Elinderson M2011/12:K298 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson båda M och 2011/12:K309 av Mia Sydow Mölleby

2012-03-21

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation ärende 2 Beredning Föredragande: MG

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten ärende 6 Beredning Föredragande:

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-03-01 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring ärende 13 Beredning Föredragande: TL Bilagor 1. Protokoll 3. Skrivelser från Regeringskansliet, varav en delas under

2012-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund ärende 12 Beredning Föredragande: ACB Bilagor 1. Protokoll 3. Skrivelse från

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation ärende 2 Beredning Föredragande: MG

2012-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns styrning av försvarsmakten ärende 10 Beredning Föredragande: KÖ 4. Energiministerns agerande i samband

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-16 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark ärende 3 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens

2012-02-16 09:00:00

Omröstning 2011/12:KU3p1 Rösträtt m.m.

Votering: betänkande 2011/12:KU3 Frågor om rösträtt, valsystem m.m.förslagspunkt 1 Rösträtt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K287 av Kerstin Lundgren C2010/11:K373 av Caroline Szyber KD2010/11:K406 av Sven-Erik Bucht m.fl. S2010/11:K411 av Jabar Amin m.fl. MP2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena

2012-02-15

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-02 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund ärende 12 Beredning Föredragande: ACB 4. Publiceringen

2012-02-02 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-01-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-01-19 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark ärende 3 Beredning Föredragande: LW Bilagor 1. Protokoll 2. Granskningsanmälan 3.

2012-01-19 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-01-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattningshavare ärendena 4 och 5 Beredning Föredragande: JJ

2012-01-17 11:00:00

Framställning / redogörelse 2011/12:RS4

Redogörelse till riksdagen 2011/12:RS4 Redogörelse för behandlingen under 2011 av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen. Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas behandlingen under år 2011 av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen.

2012-01-01

Framställning / redogörelse 2011/12:RS4 (doc, 77 kB)

Framställning / redogörelse 2011/12:RS2

1 Redogörelse till riksdagen INLEDNING 2011/12:RS2 2000-08-11 16.42 2011/12:RS2 INLEDNING 2000-08-11 16.42 2011/12:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15 februari 2012 fastställt årsredovisningen för 2011 års verksamhet. Riksdagsstyrelsens

2012-01-01

Framställning / redogörelse 2011/12:RS2 (doc, 1883 kB)