Dokument & lagar (86 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt jämte

2007-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Chefsjurist Mats Beckman, OMX AB, informerar om insiderlagstiftningen. 3. kl. 11.30 Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell lämnar

2007-04-19 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Ordförande Lars Andrén och vice ordförande Jan-Olof Dalenbäck, Svenska solenergiföreningen SEASlämnar information om utvecklingen av solenergi.

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Ordföranden Fred Nordström Norrbottens Energikontor AB och styrelseledamoten Peter Åslund Energikontoret i Örebro länFöreningen Sveriges

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa elmarknadsfrågor samt Riksrevisionens styrelses framställning

2007-03-29 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor. SG 3. Frågor inför behandlingen

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Riksrevisor Lennart Grufberg och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt lämnar information dels om Riksrevisionens rapport om

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. SG 3. Fortsatt behandling

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av utlåtande över grönbok om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument i en global ekonomi i förändring.

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av skrivelse 2005/06:120 med 2006 års redogörelse för företag med statligt

2007-02-22 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. SG 3. Behandling inför utlåtande

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Medgivande att tre personer från Utrikesdepartementets diplomatutbildning får närvara vid utskottssammanträdet. 2. Protokollsjustering. 3. Fortsatt behandling

2007-02-15 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 09:30 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Utskottet håller offentlig utfrågning om basindustrins elförsörjning med program enligt bilaga. Bilagor

2007-02-13 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Riksrevisor Lennart Grufberg samt medarbetarna Göran Hyltander, Dan Ljungberg och Anders Berg, Riksrevisionen, informerar om Riksrevisionens

2007-02-01 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnar information för samråd om EU:s förslag till energipolitisk strategi för Europa.

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, lämnar information i EU-frågor med anledning av det tyska ordförandeskapets program för första halvåret 2007.

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av resterande del av betänkande med anledning av proposition 2006/07:1 utgiftsområde 21 Energi jämte

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå, departementsråd Bo Diczfalusy, rättssakkunnig Malin Larsson och departementssekreterare Magnus Blümer, Miljö-

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. KS 3.

2006-11-30 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information dels om insatser för ökad forskning hos små och medelstora företag

2006-11-28 11:00:00