Dokument & lagar (133 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Riksrevisor Lennart Grufberg samt medarbetarna Göran Hyltander, Dan Ljungberg och Anders Berg, Riksrevisionen, informerar om Riksrevisionens

2007-02-01 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnar information för samråd om EU:s förslag till energipolitisk strategi för Europa.

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, lämnar information i EU-frågor med anledning av det tyska ordförandeskapets program för första halvåret 2007.

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av resterande del av betänkande med anledning av proposition 2006/07:1 utgiftsområde 21 Energi jämte

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå, departementsråd Bo Diczfalusy, rättssakkunnig Malin Larsson och departementssekreterare Magnus Blümer, Miljö-

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. KS 3.

2006-11-30 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information dels om insatser för ökad forskning hos små och medelstora företag

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. T. f. generaldirektör Sune Halvarsson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnar information om Nuteks verksamhet. 3. kl. 10.30 Verkställande

2006-11-23 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Thomas Korsfeldt och avdelningschef Susan Linton, Statens energimyndighet, informerar om energimyndighetens verksamhet. 3.

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av proposition 2006/07:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. KS 3. Behandling av proposition

2006-11-16 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Per Eriksson och vice generaldirektör Lena Gustafsson, Verket för innovationssystem Vinnovalämnar information om Vinnovas

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Kai Hammerich, utredningsansvarige Magnus Runnbeck och informationsansvarige Annika Rembe, Invest in Sweden Agency ISAlämnar

2006-11-09 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av den ledamot av utskottet som har varit ledamot av riksdagen längst tid. 2. Upprop. 3. Val av ordförande. 4. Val av vice ordförande. 5. Presentation

2006-10-10 14:00:00