Dokument & lagar (210 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-35, Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten 2. Upprop av ledamöter och suppleanter kanslichefen 3. Val av ordförande 4. Ordförandeklubban

2006-10-10 14:00:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:140 om genomförande av transparensdirektivet jämte

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Ambassadör Niklas Bergström och departementssekreterare Elenore Kanter, Utrikesdepartementet, samt statssekreterare Lars-Olof Lindgren,

2005-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:56 om en politik för en långsiktigt konkurrenskraftig

2005-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 11.00-11.45 Statssekreterare Lars-Olof Lindgren och ämnessakkunnig Emma Nilsson, Näringsdepartementet, samt departementsråd Claes Ljungdahl

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:62 om genomförande av EG:s direktiv om gemensamma

2005-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:117 om skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. jämte

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till utbildningsutskottet med anledning av proposition 2004/05:80 om forskning för ett

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Kjell Jansson och analyschef Staffan Larsson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnar information om Nuteks årsbok

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2004/05:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2004/05:80 om forskning för ett bättre liv jämte motioner. KS 3. Fråga om

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 11.00 Marknadschef Karin Jarl-Månsson, stabschef Curt Lindqvist och informationschef Göran Bolin, Sydkraft AB, lämnar synpunkter på

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU såvitt gäller avsnittet

2005-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa utrikeshandelspolitiska frågor. SG 3. Fortsatt behandling av

2005-03-23 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar upplysningar om regeringens synpunkter på Riksrevisionens styrelses framställning

2005-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av motioner från allmänna motionstiden om vissa utrikeshandelspolitiska frågor. SG 3. kl. 10.30 Riksrevisor Kjell Larsson samt

2005-03-10 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling och justering av betänkande med anledning av regeringens skrivelse 2004/05:48 och Riksrevisionens styrelses redogörelse 2004/05:RRS13

2005-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa näringspolitiska frågor. JF 3. Information om programmet för

2005-02-17 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2004/05:40 om ändringar i minerallagen jämte motioner. SG 3. Verkställande

2005-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Näringsutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, lämnar information om regeringens åtgärder med anledning av störningarna i elförsörjningen

2005-02-10 08:30:00