Dokument & lagar (2 träffar)

kadep 1908:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till tryckeriafdelningen den 18 januari 1908, kl. 4 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande aftjänste män i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva, i den ordning 80 Riksdagsordningen föreskrifver, till tjänstemän i Riksdagens

1908-01-18

protutdr 1908

mwAM®TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1908. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 17 Januari 1908. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 17 januari 1908. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöf verläggningarna

1908-01-01