Dokument & lagar (3 träffar)

kadep 1909:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Kanslideputerades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 15 maj 1909 kl. It f. m. Andra Kammarens kanslideputerades utlåtande i anledning af väckt motion om ändring af 7 1 mom. i arbetsordningen för Riksdagens Andra Kammare. Uti en af herr af CallerJiolm väckt motion, n:o 273, som för yttrandes

1909-05-14

kadep 1909:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Ank. till Tryckeriafdelningen den 19 januari 1909 kl. 3 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskrifver, till tjänstemän i Riksdagens kansli

1909-01-19

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01