Dokument & lagar (2 träffar)

kadep 1911:1

Riksdagens Kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till Riksd. kansli den 20 januari 1911, kl. 12 in. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande af tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva i den ordning, 80 riksdagsordningen föreskrifter, till tjänstemän i Riksdagens kansli

1911-01-20

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01