Dokument & lagar (5 träffar)

kadep 1914:1 - b

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Yid sammanträde denna dag hava, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, till tjänstemän i riksdagens kansli antagits: å kansliavdelningen:en sekreterare och en registrator,

1914-05-23

kadep 1914:1 - a

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hava, i den ordning SO riksdags ordningen föreskriver, till tjänstemän i Riksdagens kansli antagits. en sekreterare och en registrator, vilken sis nämnde

1914-01-19

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

kadep 1911:1

Riksdagens Kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till Riksd. kansli den 20 januari 1911, kl. 12 in. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande af tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva i den ordning, 80 riksdagsordningen föreskrifter, till tjänstemän i Riksdagens kansli

1911-01-20

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01