Dokument & lagar (104 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-18 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-18 10:00 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning om PISA-undersökningen. Bilagor Program Deltagarlista Inkomna promemorior från inbjudna myndigheter och

2014-02-18 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Förskolan UbU9 Justering Motioner Föredragande: IE 5. Anmälan till kammardebatt om UbU9 Förskolan, onsdagen

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om Europeiska forskningsområdets framsteg Statssekreterare Peter Honeth och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll 3.

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-23 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Högskolan UbU13 Justering Motioner Föredragande: PAS 5. Anmälan till kammardebatt om UbU13 Högskolan, onsdagen

2014-01-23 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om digital mötestjänst Projektledare Anne Rymer-Rythén 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Studiestöd UbU16 Justering Motioner Föredragande: RA 5. Anmälan

2014-01-16 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Högskolan UbU13 Föredragning

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från utbildningsdepartementet Ställföreträdande chef för IFAU docent Erik Mellander, nationell projektledare för PIAAC Ann-Charlott Larsson, kansliråd Carina Lindén

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: HH 5. Anmälan till

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande:

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om förslag till beslut om ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning European metrology Programme for Innovation and Research, EMPIR Statssekreterare

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-14 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Hörselskadades Riksförbund Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, generalsekreterare Hans Ericson, enhetschef Marianne Rogell-Eklund och ombudsman Anders Nordström

2013-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om ledarskap i utbildning Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet 2. EU-överläggning

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsramarna för utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-10-24 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Aktuella EU-frågor Forskningsrådet Magnus Härviden, utbildningsrådet Carl-Albert Hjelmborn, EU-representationen i Bryssel och kanslirådet Åsa Petri, Utbildningsdepartementet

2013-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Beredning Prop. 2013/14:1 i de delar som avser högskola

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-17 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Universitetskanslersämbetet Universitetskansler Lars Haikola och rådgivare Gunilla Jacobsson 2. Information från Utbildningsdepartementet Statssekreterare Bertil

2013-10-17 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Information om digital mötestjänst Projektledare Anne Rymer-Rythén, ledningsstaben 5. Vissa register för forskning

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Sveriges universitets- och högskoleförbund informerar om aktuella frågor Pam Fredman, rektor Göteborgs universtet, ordförande SUHF Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna,

2013-10-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-26 09:30 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa UbU4 Fortsatt beredning Prop.

2013-09-26 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Val av ordförande för utskottet för tiden 19 september t.o.m. den 8 december 2013 2. EU-överläggning om offentlig-privata partnerskapsprogram inom Horisont 2020 Statssekreterare

2013-09-19 10:00:00