Dokument & lagar (191 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 13:30 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Avrapporteringar

2008-12-09 13:30:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Uno Ströberg, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2008-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9 00 Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden 2. Kl. 9.45 Statssekreterare Peter Honeth om resurstilldelningssystemet för forskning

2008-12-04 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård lämnar allmän information om EU frågor Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen statssekreterare Eva Uddén Sonnegård enligt 10

2008-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00 Vetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen 2. Kl. 9.30 Ingenjörsvetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen 3. Justering

2008-11-27 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet KT- 4. Avrapporteringar

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Riksrevisor Karin Lindell åtföljd av Mats Johansson, Riksrevisionen, om RiR 2008:16 Sänkta socialavgifter för vem o Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Presentation av Svenska Unescorådet Görel Thurdin m.fl.2. Kl. 09.30 Presentation av rapport om nationella minoriteter i det svenska utbildningssystemet

2008-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2008/09:1, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, skrivelse

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen Bilagor Program på papper i basen Deltagarlista på papper i

2008-10-30 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU:s förslag om gemensamma forskningsprogram och europeisk infrastruktur: överläggning med statssekreterare Peter Honeth 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av Jan-Olof Dahlgren och Stefan Tjärnback, Arbetsförmedlingen kl. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2008-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av redog. 2007/08:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående fem stiftelsers kapitalförvaltning

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet Försök med subsidiaritetskontroll betr. KOM 2008 426, fråga om yttrande till COSAC GU- 3. Behandling

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till SfU Nya regler för arbetskraftsinvandring yttr. 2008/09:AU3y KT-

2008-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Presentation av rapport från Vetenskapsakademien om universiteten och forskningen Jan S Nilsson, Olle Edqvist och Gunnar Öquist 2. Justering av protokoll 3.

2008-10-16 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor inom skolområdet: företrädare för Utbildningsdepartementets politiska ledning 2. Anmälningar 3. Frågan om yttrande till finansutskottet

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Fråga om eventuellt yttrande till SfU med anledningen av proposition 2007/08:147 Nya regler

2008-10-14 10:00:00