Dokument & lagar (55 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:6 2. Information om studentbostadsföretagen m.m. av Rolf Svensson, ordförande och Ulf Bingsgård,

2005-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:5 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområdena Bostadspolitik samt Regional samhällsorganisation

2005-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:3 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:2. 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag LO3. Föredragning

2005-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:1 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister AL 3. Ev. övriga frågor

2005-09-29 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:25 2. Fråga om att under förutsättning av bostadsutskottets medgivande ta emot den av miljö- och

2005-09-22 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:28

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av frågor om bostadsbidragen av företrädarna för socialdepartementet, statssekreterare Staffan Bengtsson samt departmentssekreterarna

2003-06-03 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:27 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:26 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU9 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder

2003-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:25 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2003-05-15 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:24. 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare LO3. Föredragning av

2003-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:23. 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser BB3.

2003-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:22 2. Föredragning av skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2003-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:21 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU7 Hyresrätt m.m. BB 3. Justering av betänkande 2002/03:BoU8

2003-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av arbetet i Lantmäteriutredningen av Jane Cederqvist, ordförande, Mattias Jarl, huvudsekreterare samt Margareta Lindquist,

2003-03-20 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:20 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:19 2. Fortsatt föredragning av vissa förslag om hyresrätt m.m. BB 3. Föredragning av förslag i

2003-03-13 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:18 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyresrätt m.m. BB

2003-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:17 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU4 Planfrågor m.m. LO 3. Justering av betänkande 2002/03:BoU6

2003-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:16 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU5 Byggfrågor AL 3. Ev. övriga frågor Bilagor Utkast till betänkande 2002/03:BoU5 till punkt 2

2003-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:15 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

2003-02-13 09:00:00