Dokument & lagar (55 träffar)

Utskottsmöte 2002/03:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädarna för Svenska Stadskärnor: Jeanette Berggren, vd/kanslichef, Hans Löwlund, ordförande Svensk HandelAnki

2003-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:13 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen

2003-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motionsförslag om fastighetsbeskattningsfrågor. Med anledning av att skatteutskottet

2003-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:11 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor AL 3. Ev.

2003-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:11

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:11 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:10 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU2 Bostadsrättsfrågor JB 3. Ev. övriga frågor Bilagor

2002-12-18 08:30:00

Utskottsmöte 2002/03:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:10 Datum och tid: 08:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:9 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU2 Bostadsrättsfrågor BB 3. Information om arbetet i bostadsutskottet

2002-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2002/03:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:8 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2002-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:7 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor samt av motioner

2002-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:6 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU3 Naturresursfrågor och vattenrätt JB 3. Ev. övriga frågor Bilagor Komplettering till tidigare utsänt utkast kommer att sändas ut

2002-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:5 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU3 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Ev. övriga frågor Bilagor Utkast till betänkande 2002/03:BoU3 till punkt 2

2002-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:4 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen och motioner om bostadspolitikens inriktning

2002-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:3 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2002-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor m.m. LO 3. Ev. övriga

2002-11-07 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen prop. 2002/03:1 avseende fördelningen på utgiftsområden

2002-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1 Datum och tid: 15:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av den ledamot av utskottet som varit ledamot av riksdagen längst tid 2. Upprop av till bostadsutskottet valda

2002-10-08 15:00:00