Dokument & lagar (153 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Information av statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnessakkunnig Per Björklund och departementssekreterare Mia Carlsson,

2005-02-03 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SJÖFARTSVERKET OCH SJÖFARTSINSPEKTIONEN Generaldirektör Jan Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson informerar om aktuella sjösäkerhetsfrågor

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:10 från den 18 november 2004, protokoll 2004/05:11 från den 23 november 2004 och protokoll 2004/05:12 från den

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. TRANSPORTFORSKNINGSSEMINARIUM Se bifogat program. 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:11 från den 23 november. 3. ÖVRIGA FRÅGOR Bilagor Handlingar till punkt1 och punkt 2.

2004-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statsekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om aktuella EU-frågor såsom: Rethinking studie om IT sektorns framtid ITFoU

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:9 från den 16 november. 2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Justering av betänkande 2004/05:TU1. 3. INKOMNA

2004-11-18 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN Generaldirektör Staffan Widlert samt planeringsansvarig Tom Andersson informerar om Rikstrafiken och aktuella förändringar av statens

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:7 från den 9 november 2. INSPEKTIONSVERKSAMHETEN INOM TRAFIKSLAGEN Justering av betänkande 2004/05:TU4 3. FORTSATT

2004-11-11 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:6 från den 26 oktober. 2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Fortsatt behandling av betänkande 2004/05:TU1: politikområde

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHET NTF Direktör Monica Öhman och planeringschefen Magnus Björnbach informerar om vissa trafiksäkerhetsfrågor.

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPATREMENTET Statsekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om proposition 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2004-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING INSPEKTIONSVERKSAMHETEN INOM TRANSPORTOMRÅDET OCH DESS ORGANISERING 2. ÖVRIGA FRÅGOR Bilagor Punkt 1. Program.

2004-10-14 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. UPPFÖLJNING AV TRANSPORTFORSKNING Redovisning av granskningsprojekt om transportforskningens omfattning, inriktning och samhällsnytta av Christer Åström, Riksdagens

2004-10-12 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statsekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om aktuella EU-frågor såsom: utvecklingen i förhandlingarna om körkortsdirektivet

2004-09-28 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:39 från den 15 juni 2004 2. LAG OM LUFTFARTSSKYDD Behandling av yttrande 2004/05:TU1y 3. VERKSAMHETSPLANERING

2004-09-23 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:39

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:39 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:38 från den 27 maj 2004 2. ÖVERLÄMNANDE AV PROPOSITION Överlämnaden av proposition 2003/04:164 Sveriges antagande

2004-06-15 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:38

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:38 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:37 från den 25 maj 2004 2. TRÄNGSELSKATT Justering av yttrande 2003/04:TU3y 3. TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2004-2015

2004-05-27 08:30:00

Utskottsmöte 2003/04:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:37 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:35 och 2003/04:36 från den 13 maj 2004 2. TRÄNGSELSKATT Behandling av yttrande 2003/04:TU3y 3. FAKTAPROMEMORIA

2004-05-25 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:36 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. SJÖFARTSSKYDD Justering av betänkande 2003/04:TU13

2004-05-13 14:00:00

Utskottsmöte 2003/04:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION OM VISSA IT-FRÅGOR Departementsekreterarna Anna Backlund, Nils Hertzberg och Barbro Caddeo informerar om aktuella IT-frågor inom EU Safer Internet

2004-05-13 09:30:00