Dokument & lagar (153 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:10 från sammanträdet den 22 november 2005. 2. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL Justering av

2005-11-24 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM GOTLANDSTRAFIKEN Kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare,

2005-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN Generaldirektör Staffan Widlert samt planeringsansvarig Tom Andersson informerar om Rikstrafiken och aktuella förändringar av statens

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:7 från den 9 november 2. INSPEKTIONSVERKSAMHETEN INOM TRAFIKSLAGEN Justering av betänkande 2004/05:TU4 3. FORTSATT

2004-11-11 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:6 från den 26 oktober. 2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Fortsatt behandling av betänkande 2004/05:TU1: politikområde

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPATREMENTET Statsekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om proposition 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2004-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING INSPEKTIONSVERKSAMHETEN INOM TRANSPORTOMRÅDET OCH DESS ORGANISERING 2. ÖVRIGA FRÅGOR Bilagor Punkt 1. Program.

2004-10-14 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. UPPFÖLJNING AV TRANSPORTFORSKNING Redovisning av granskningsprojekt om transportforskningens omfattning, inriktning och samhällsnytta av Christer Åström, Riksdagens

2004-10-12 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statsekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om aktuella EU-frågor såsom: utvecklingen i förhandlingarna om körkortsdirektivet

2004-09-28 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SJÖFARTSVERKET OCH SJÖFARTSINSPEKTIONEN Generaldirektör Jan Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson informerar om aktuella sjösäkerhetsfrågor

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:10 från den 18 november 2004, protokoll 2004/05:11 från den 23 november 2004 och protokoll 2004/05:12 från den

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. TRANSPORTFORSKNINGSSEMINARIUM Se bifogat program. 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:11 från den 23 november. 3. ÖVRIGA FRÅGOR Bilagor Handlingar till punkt1 och punkt 2.

2004-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statsekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om aktuella EU-frågor såsom: Rethinking studie om IT sektorns framtid ITFoU

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:9 från den 16 november. 2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Justering av betänkande 2004/05:TU1. 3. INKOMNA

2004-11-18 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:39 från den 15 juni 2004 2. LAG OM LUFTFARTSSKYDD Behandling av yttrande 2004/05:TU1y 3. VERKSAMHETSPLANERING

2004-09-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:32 från den 31 maj 2005 2. ENKÄT FÖR UTVÄRDERING AV TRAFIKUTSKOTTETS ARBETE UNDER RIKSMÖTET 2004/05 Utvärdering

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2004/05:31 från den 26 maj 2005 2. ANTAGANDE AV RAMBESLUT OM STRAFFRÄTTSLIGA REGLER VID FÖRORENINGAR FRÅN FARTYG Justering

2005-05-31 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV SVENSKT NÄRINGSLIV Information av Lars Hallsten och Kenneth Ramberg från Svenskt Näringsliv, Anders Olsson från SSAB och Kjell Roos från IKEA 2.

2005-05-26 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Information av statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med medarbetare från Näringsdepartementet om aktuella EU-frågor och kommande

2005-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSTRAFIKEN Generaldirektören Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella trafikupphandlingsfrågor 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2005-05-17 11:00:00