Dokument & lagar (153 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. ICT-KONFERENS HÖSTEN 2004 Bengt Eriksson informerar om planeringen inför en internationell konferens i riksdagen om Information Communications Technology 2.

2004-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UTVÄRDERING AV IT-POLITIKEN Projektledare Kurt Lundgren, Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPSinformerar om utvärdering av den svenska

2003-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. UTRIKES RESA Information från Riksdagsstyrelsens sammanträde den 26 november angående utskottens utrikes resor 2. ÖVRIGA FRÅGOR

2003-11-27 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 13:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM TRAFIK OCH MILJÖ 2. ÖVRIGA FRÅGOR Handlingar till punkt 1 program

2003-11-25 13:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Jonas Bjelvenstam och dep. sekr. Barbro Caddeo, Anna Gillholm, Anna Backlund samt ämnesråd Lena Hägglöf

2003-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSREVISIONEN Riksrevisor Kjell Larsson samt avdelningscheferna Gina Sjunemark och Rutger Barnefeldt informerar om Riksrevisonen och dess verksamhet.

2003-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV POST- OCH TELESTYRELSEN Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger, Post- och telestyrelsen, informerar om geografisk täckning för mobiltelefoni 2.

2003-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSGÄLDSKONTORET Om statliga lån och garantier inom trafikutskottets beredningsområde 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:1

2003-09-30 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:39

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:39 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:38 från den 27 maj 2004 2. ÖVERLÄMNANDE AV PROPOSITION Överlämnaden av proposition 2003/04:164 Sveriges antagande

2004-06-15 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:38

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:38 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:37 från den 25 maj 2004 2. TRÄNGSELSKATT Justering av yttrande 2003/04:TU3y 3. TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2004-2015

2004-05-27 08:30:00

Utskottsmöte 2003/04:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:37 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:35 och 2003/04:36 från den 13 maj 2004 2. TRÄNGSELSKATT Behandling av yttrande 2003/04:TU3y 3. FAKTAPROMEMORIA

2004-05-25 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:36 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. SJÖFARTSSKYDD Justering av betänkande 2003/04:TU13

2004-05-13 14:00:00

Utskottsmöte 2003/04:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION OM VISSA IT-FRÅGOR Departementsekreterarna Anna Backlund, Nils Hertzberg och Barbro Caddeo informerar om aktuella IT-frågor inom EU Safer Internet

2004-05-13 09:30:00