Dokument & lagar (121 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Straffrättsliga frågor justering Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden 2006. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU9 bifogas. 2.

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg, chefen för polisavdelningen Bengt Svensson och enhetschefen Eva Brandtell informerar. 2.

2007-02-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Kriminalvården Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och regionchefen i Stockholm Inga Mellgren informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 6 februari 2007 2. Godkännande av rådets beslut om SIS II justering Fortsatt behandling av regeringens proposition

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. Preliminär dagordning bifogas. OBS Kompletterande

2007-02-06 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 februari 2007. 3. EU-frågor 4. Inkomna skrifter 5. Övriga frågor

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Domstolsverket Generaldirektören för Domstolsverket Thomas Rolén och chefsjurist Jörgen Nilsson informerar. 2. EU-frågor 3. Inkomna skrifter

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Särskild utlänningskontroll Behandling av regeringens skrivelse 2006/07:18 2006 års redogörelse för tillämpningen av lagen 1991:572 om särskild utlänningskontroll

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 och den16 januari 2007. 2. SIS II Behandling av regeringens propotion 2006/07:33 Godkännande av utkast till

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Vapenamnesti justering Fortsatt behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU2 bifogas.

2007-01-16 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 december 2006. 2. Information från regeringen Statssekreteraren Magnus G. Graner med medarbetare informerar

2007-01-11 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 30 november 2006. 2. Vapenamnesti Behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner.

2006-12-19 08:30:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström med medarbetare samt stabschefen Anders Hall informerar inför ministerrådsmötet

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protkollsjustering Utskottets protokoll för den 16 november 2006. 2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 november 2006. 2. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 9 november 2006. 2. Brottsförebyggande rådet, Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete Behandling av proposition

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 7 november 2006. 2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Inledning utgiftsramen och anslagen Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 4, volym 3. KS- Utkast till utskottets betänkande

2006-11-09 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. EU-information EU-information från Justitiedepartementet. PM bifogas. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 oktober 2006. 3. Ramen för utgiftsområde

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 oktober 2006. 2. Procedurfrågor Utkast till PM för diskussion vid sammanträdet. 3. Planeringsfrågor 4. Inkomna

2006-10-19 09:00:00