Dokument & lagar (179 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-01-23 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Offentlig upphandling FiU27 Beslut och justering Motioner Föredragande: EJ 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Nästa sammanträde

2014-01-23 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: AT 3. Övriga frågor 4. Utbildning digital mötestjänst Utbildare från IT-avdelningen 5. Nästa sammanträde

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-01-16 10:30 Plats: RÖ 5-10 Kl. 10.30-11.00 1. Information om peer review-granskningen av Riksrevisionen. Teamledare för peer review Nick Bateson, brittiska National Audit Office Riksrevisorerna Claes Norgren

2014-01-16 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-01-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-01-14 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förordningen om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal KOM 2013 641 Finansmarknadsminister Peter Norman Statssekreterare

2014-01-14 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Onsdag 2013-12-18 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2013-12-18 Plats: RÖ 5-10 1. Statsbudget för 2014 FiU10 Justering Föredragande: MO 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 14 januari kl. 11:00 Bilagor 1. Betänkande

2013-12-18

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktiges presidium Ordförande Johan Gernandt Vice ordförande Sven Erik Österberg 2. Anmälningar 3. Kommissionens arbetsprogram för 2014 FiU4y Justering

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2013-12-05 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Proposition 2013/14:1 Föredragande: KS 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. FiU4 Justering

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU16 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KS, PB 3. Övriga frågor

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 14:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Beredning Utskottsinitiativ, yttranden från Skatteverket och skatteutskottet Föredragande:

2013-11-28 14:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ 5-10 1. Öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Fredrik Sterzel, f.d. jusitieråd Per Molander, generaldirektör Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet Sverker

2013-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning och information om aktuella EU-frågor m.m. Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Beredning Proposition 2013/14:1. UO2 och motioner Föredragande: KS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Finansinspektionens riskrapport Martin Andersson, generaldirektör 2. Anmälningar 3. Mottagande av motioner från arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksrevisorerna Claes Norgren Jan Landahl 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Prop. 2013/14:1, motioner och yttranden Föredragande:

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-07 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Martin Flodén 2. Nästa sammanträde Tisdag 12 november kl. 11.00 Bilagor 1. Tidigare delat:

2013-11-07 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s årsbudget Statssekreterare Hans Lindberg 2. Penningpolitiska experter Lars E.O Svensson, fd. vice riksbankschef Anna Felländer, chefsekonom Swedbank 3. Anmälningar

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-24 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Beredning Prop. 2013/14:1 och motioner

2013-10-24 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. AP-Fondernas verksamhet t.o.m. 2012 FiU6 Beredning Skrivelse 130 Föredragande: PE 3. Ändring i budgetlagen Fråga om yttrande till KU FiU2y Budgetpropositionen volym

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU15 Beredning och justering Föredragande: CH 3. Kommissionens förslag om betaltjänster

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens årliga rapport 2013 2013/14: FiU9 Justering Redogörelse 2012/13:RR5 Föredragande: JS 3. Kommissionens förslag om fastställande av enhetliga regler

2013-10-03 10:30:00