Dokument & lagar (69 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:9

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:9 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ rörande ändringar i årsredovisningslagen, m.m. samt obs föredragning, behandling och justering av förslag till

2003-12-04 08:00:00

Utskottsmöte 2003/04:8

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om konsumentfrågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Norin 3. Behandling av motioner om barn och

2003-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:7

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om sjöfylleri Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Annika Åkerlind 3. Behandling av motioner om franchising

2003-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:6

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information om Riksrevisionen och dess verksamhet Riksrevisorn Lennart Grufberg samt avdelningscheferna Pertti Nordman och Yvonne Palm. Anm Riksrevisorn har tidigare

2003-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:5

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:112 om rätt att lyfta konkursförvaltararvode samt justering av förslag till utskottets betänkande

2003-10-30 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:4

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2003-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:3

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Förslag till

2003-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2002/03:121 om redovisning och värdering av finansiella instrument Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica

2003-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:1

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. under hösten 2003 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande: Lars Haglind 2. Föredragning

2003-10-14 11:00:00