Dokument & lagar (290 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:35 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-03-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Amorteringskrav FiU30 Justering Proposition 2015/16:89, motioner Föredragande: EJ 4. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om

2016-03-17 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-03-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Internationella valutafonden Statssekreterare Karolina Ekholm 2. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF FiU40

2016-03-10 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: ACT 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag 10 mars kl. 10.30 Bilagor

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-03-03 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Digitala mötestjänsten Suzanne Primér IT-avdelningen 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden

2016-03-03 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om kommande proposition om offentlig upphandling Civilminister Ardalan Shekarabi 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdag 3 mars kl. 10.30 Bilagor 2. Protokoll nr 2015/16:

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-02-25 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Finansinspektionens verksamhet Generaldirektör Erik Thedéen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och

2016-02-25 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-02-23 10:00 Plats: Skandiasalen Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Martin Flodén Nästa sammnträde Torsdag 25 februari kl. 10.30 Bilagor Penningpolitiskt

2016-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-02-11 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Ränteexperter Anna Breman, chefsekonom Swedbank och Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Nordea 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Granskning av Grönbok om finansiella

2016-02-11 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: ACJ 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde Torsdag 11 februari kl. 10.30 Bilagor 2. Protokoll 2015/16:25 och 26 3. FöredragningsPM,

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-02-04 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem Överläggning Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

2016-02-04 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Inrättandet av nationella konkurrenskraftsnämnder Överläggning Kommissionens rekommendation KOM 2015 601 Finansminister Magdalena Andersson 2. Information från Riksbanken Riksbankschef

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-01-28 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument FiU15 Justering Proposition 2015/16:10 Föredragande: EJ 4. Övrigt 5.

2016-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: Skandiasalen 1. Riksrevisionens verksamhet Riksrevisorerna Margareta Åberg och Susanne Ackum informerar om Riksrevisionens verksamhet gemensamt med KU 2. Riksrevisionens granskningsrapporter

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-01-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens arbetsprogram för 2016 FiU2y Justering Föredragande: MÅ 3. Förslag om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 och

2016-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-01-19 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-01-19 09:00 Plats: 1: a kammaren 1. Utvärdering av penningpolitiken 2010-2015 Professor Marvin Goodfriend, Carneige Mellon University Lord Mervyn King, Governor of the Bank of England 2003-2013 2. Nästa sammanträde Tisdag 19 januari kl. 10.30

2016-01-19 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2015-12-17 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2015-12-17 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget för 2016 FiU10 Justering Föredragande:MO 3. Övriga frågor 4. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll 5. Nästa sammanträde

2015-12-17

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:45

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2015-12-17 08:45 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget för 2016 FiU10 Beredning Föredragande: MO 3. Kommissionens arbetsprogram för 2016 FiU2y Beredning Yttrande till utrikesutskottet Föredragande:

2015-12-17 08:45:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2015-12-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 2015/16:1 UO 25, yttrande från socialutskottet och motioner Föredragande MO 3. Utgiftsområde

2015-12-10 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Proposition 2015/16: UO 2 och motioner Föredragande: LW 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2015-12-03 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU:s krishanteringsramverk Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav FiU14 Justering Proposition

2015-12-03 10:30:00