Dokument & lagar (180 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:30

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-04-20 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:29 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Sermin Özürküt v återtagit sin plats som suppleant i utskottet. Påminns om att dagens

2006-04-20

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser inklusive bistånd GAERC utrikesrådet Olof Skoog

2006-04-06 10:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:29

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM 2006-04-06 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och kanslirådet Jakob Kiefer, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC2 Föredragning Departementsrådet

2006-04-06

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU18 Säkerhetspolitik JM 2. Justering av utkast till yttrande UU4y till KU Riksdagen i en

2006-03-28 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:28

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM 2006-03-28 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:26 och protokoll nr 2005/06:27. 2 Meddelanden och administrativa frågor Debattlista för 2005/05:UU15 Mänskliga rättigheter, FN-systemet, m.m.

2006-03-28

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om vatten 1. Millenniemålen fattigdomsbekämpning jordbruk/livsmedelsproduktion vatten 2. Konflikter och samarbete kring vattenresurser

2006-03-23 10:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:27

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-03-23 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Lotta Hedström mp inleder utrikesutskottets offentliga utfrågning om Vatten fattigdomsbekämpning global säkerhet. 2 Presentationer lämnas av Jan Lundqvist, professor, verksam vid Tema Vatten,

2006-03-23

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor

2006-03-21 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-03-21 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:25 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Britta Rådström s är ny suppleant i utskottet. Diskuteras frågor rörande talartid

2006-03-21

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC utrikesrådet Olof Skoog departementssekreterare

2006-03-16 10:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-03-16 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och departementssekreterare Andreas von Beckerath, båda UD, lämnar f öredragning inför möte med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC2 Föredragning

2006-03-16

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor

2006-03-14 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-14 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:22-23. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Sermin Özürküt v beviljats ledigt fr.o.m. den 3 mars t.o.m. den 19 april. Kenneth

2006-03-14

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor d inkomna faktapromemorior

2006-03-09 09:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-09 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Meddelanden och administrativa frågor Utskottet beslutar att ta emot EU:s särskilde representant för Sudan, Pekka Haavisto, den 16 mars kl. 13.30-14.30. ändrad tid Utskottet beslutar att ta emot

2006-03-09

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor

2006-03-07 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:22

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-03-07 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:21 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att utskottets ledamöter inbjuds att delta i besöket av FN:s särskilde representant för

2006-03-07

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC utrikesrådet Olof Skoog departementssekreterare

2006-02-23 10:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:21

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-02-23 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och departementssekreterare Andreas von Beckerath, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC2 Föredragning

2006-02-23

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2006-02-21 11:00:00