Dokument & lagar (320 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:38 Tisdag 2020-03-31 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38 Datum och tid: 2020-03-31 11:00 Plats: RÖ4-09 1. Anmälningar 2. Planerade ärenden Information 3. EU-bevakning 4. Rutiner för beredning av EU-ärenden Föredragande: AW 5. Justering av protokoll 6. Mottagande av motion

2020-03-31 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2020-03-26 kl. 07:45

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8 Datum och tid: 2020-03-26 07:45 Plats: RÖ5-32 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Ordföranden tar över

2020-03-26 07:45:00

Utskottsmöte 2019/20:37 Tisdag 2020-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum och tid: 2020-03-24 11:00 Plats: RÖ4-09 1. Anmälningar 2. Planerade ärenden Information 3. EU-bevakning 4. Granskning av regeringen 5. Justering av protokoll 6. Val av chefsJO Beslut Föredragande: PN 7. Val

2020-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:36 Torsdag 2020-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36 Datum och tid: 2020-03-19 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Riksrevisionens årsredovisning för 2019 KU17 Information Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg Redog. 2019/20:RR1 Föredragande: KD 2. Anmälningar 3. Riksdagen

2020-03-19 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35 DATUM 2020-03-17 TID 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdet blev

2020-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 21 kB)

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-03-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34 Datum och tid: 2020-03-12 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. EU-bevakning 3. Överlämnande av motionsyrkande Fråga om överlämnande av motion 2019/20:127 yrkande 4 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V till försvarsutskottet

2020-03-12 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-03-12 TID 9.009.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande skrivelser: 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019

2020-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 46 kB)

Utskottsmöte 2019/20:33 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33 Datum och tid: 2020-03-10 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Riksdagen arbetsformer KU9 Information från företrädare för Riksdagsförvaltningen Fortsatt beredning Motioner Föredragande: JJ 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2020-03-10 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33 DATUM 2020-03-10 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagen arbetsformer KU9 Företrädare för Riksdagsförvaltningen informerade utskottet om hanteringen av personuppgifter. Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades.

2020-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 43 kB)

Utskottsmöte 2019/20:32 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum och tid: 2020-03-03 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Bilagor 1. Protokoll 2. Inkomna skrivelser Yttrande från Lagrådet delas på sammanträdet 3. Se särskild

2020-03-03 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.10 11.5011.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:30 och 31. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande

2020-03-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 46 kB)

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum och tid: 2020-02-20 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid KU6y Fråga om

2020-02-20 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-02-20 TID 9.009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats följande redogörelser:

2020-02-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 44 kB)

Utskottsmöte 2019/20:30 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30 Datum och tid: 2020-02-18 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Kommissionens arbetsprogram

2020-02-18 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade för utskottet från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 43 kB)

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29 Datum och tid: 2020-02-13 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Bilagor 1. Protokoll 2. Program Utkast till

2020-02-13 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-02-13 TID 9.009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagsstipendiat Ordföranden hälsade riksdagsstipendiat Sandra Håkansson välkommen till utskottets kansli under våren 2020. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-02-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 43 kB)

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum och tid: 2020-02-11 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen Information Rådets ordförande Ingemar Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Riksrevisionens ledningsstruktur

2020-02-11 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-02-11 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Suppleant Ordföranden hälsade suppleanten Göran Lindell C välkommen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:26. 3 Riksrevisionens ledningsstruktur KU6

2020-02-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 44 kB)

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-02-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27 Datum och tid: 2020-02-06 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Hemlig dataavläsning Fråga om yttrande till justitieutskottet Justering Prop. 2019/20:64 och motion Föredragande:

2020-02-06 09:00:00