Dokument & lagar (154 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UTVÄRDERING AV IT-POLITIKEN Projektledare Kurt Lundgren, Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPSinformerar om utvärdering av den svenska

2003-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. UTRIKES RESA Information från Riksdagsstyrelsens sammanträde den 26 november angående utskottens utrikes resor 2. ÖVRIGA FRÅGOR

2003-11-27 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 13:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM TRAFIK OCH MILJÖ 2. ÖVRIGA FRÅGOR Handlingar till punkt 1 program

2003-11-25 13:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Jonas Bjelvenstam och dep. sekr. Barbro Caddeo, Anna Gillholm, Anna Backlund samt ämnesråd Lena Hägglöf

2003-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSREVISIONEN Riksrevisor Kjell Larsson samt avdelningscheferna Gina Sjunemark och Rutger Barnefeldt informerar om Riksrevisonen och dess verksamhet.

2003-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV POST- OCH TELESTYRELSEN Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger, Post- och telestyrelsen, informerar om geografisk täckning för mobiltelefoni 2.

2003-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:9 Datum och tid: 09:00 Plats: N3-04, Skandiasalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM RIKSDAGENS ROLL I SAMBAND MED PLANERING AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR 2. ÖVRIGA FRÅGOR Handlingar till Punkt 1. Program

2003-11-13 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:5 från den 28 oktober samt 2003/04:6 och 2003/04:7 från den 30 oktober 2003. 2. IT, ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

2003-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:7 Datum och tid: 10:15 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Information om del två i uppföljnings och utvärderingsprojektet en internationell kartläggning av infrastrukturplanering föredr. Cecilia

2003-10-30 10:15:00

Utskottsmöte 2003/04:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:6 Datum och tid: 09:00 Plats: N3-04, Skandiasalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM JÄRNVÄGSPROJKTET HALLANDSÅS 2. ÖVRIGA FRÅGOR Handlingar till punkt 1 program

2003-10-30 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnesråd Peter Fäldt, departementssekreterare Mia Carlson och departementssekreterare Kerstin

2003-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:3 från den 16 oktober 2003. 2. MÅL- OCH RESULTATFRÅGOR Behandling av mål- och resultatfrågor för politikområde

2003-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTEN, TEN-T Departementssekreterarna Mia Carlsson och Kerstin Lokrantz från Näringsdepartementet informerar om transeuropeiska

2003-10-16 09:30:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2003/04:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSGÄLDSKONTORET Om statliga lån och garantier inom trafikutskottets beredningsområde 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2003/04:1

2003-09-30 11:00:00