Dokument & lagar (188 träffar)

Omröstning 2005/06:UbU22p3 Individualisering av svenskundervisning för invandrare

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 3 Individualisering av svenskundervisning för invandrare Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 4. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p2 Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 2 Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 1-3. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2006-05-31

Omröstning 2005/06:UbU22p5 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Votering: betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.förslagspunkt 5 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Riksdagen tillkännger för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. Därmed bifaller riksdagen motion

2006-05-31

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning 2005/06:UbU21

2006-05-11 09:00:00

Omröstning 2005/06:UbU14p59 Flexibel skolstart

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 59 Flexibel skolstart Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub209, 2005/06:Ub233 yrkande 9, 2005/06:Ub238 yrkande 4, 2005/06:Ub426 yrkande 15, 2005/06:Ub428 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:Ub587 yrkande 5. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p2 Skolans kunskapsförmedlande uppgift

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 2 Skolans kunskapsförmedlande uppgift Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 3, 2005/06:Kr376 yrkande 23, 2005/06:Ub206, 2005/06:Ub238 yrkande 1, 2005/06:Ub344 yrkande 22, 2005/06:Ub426 yrkandena 12-14 och 18 samt 2005/06:Ub587 yrkande 4. Datum: 2006-05-10

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p14 Utredning om skolans styrning och finansiering

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 14 Utredning om skolans styrning och finansiering Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 17. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 47 0 0 8

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p1 Mål för skolan

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 1 Mål för skolan Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 2, 7 och 18, 2005/06:Ub344 yrkande 1, 2005/06:Ub516 yrkandena 1 och 11 samt 2005/06:Ub587 yrkande 21. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c,

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p63 Timplanen

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 63 Timplanen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 16 och 17, 2005/06:Ub344 yrkandena 3, 4 och 24, 2005/06:Ub411, 2005/06:Ub428 yrkande 6, 2005/06:Ub516 yrkande 4 och 2005/06:Ub587 yrkande 22. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU14p3 Skolans värdegrund

Votering: betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan, förslagspunkt 3 Skolans värdegrund Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkandena 26 och 27, 2005/06:Ub354 yrkande 11, 2005/06:Ub369, 2005/06:Ub393, 2005/06:Ub535 yrkande 1 och 2005/06:Ub587 yrkande 1. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p17 Prövning av ersättningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 17 Prövning av ersättningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub303, 2005/06:Ub317 yrkande 2, 2005/06:Ub342 yrkande 11, 2005/06:Ub343 yrkande 49, 2005/06:Ub344 yrkande 55 och 2005/06:Ub532 yrkande 7. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p10 Plan-, bygg- och lokalfrågor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 10 Plan-bygg- och lokalfrågor Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub342 yrkande 6. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 0 35 m 0 48 0 7

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p12 Konfessionella fristående skolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 12 Konfessionella fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K398 yrkande 4, 2005/06:Sf336 yrkande 30, 2005/06:Ub312, 2005/06:Ub329, 2005/06:Ub398 yrkande 3, 2005/06:Ub449, 2005/06:Ub526, 2005/06:Ub532 yrkande 11 och 2005/06:Ub536. Datum:

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p1 Lika villkor för fristående och kommunala skolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 1 Lika villkor för fristående och kommunala skolor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub342 yrkande 1, 2005/06:Ub343 yrkande 46, 2005/06:Ub344 yrkande 52 och 2005/06:Ub426 yrkande 37. Datum: 2006-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p19 Individuella program vid fristående skolor

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 19 Individuella program vid fristående skolor Riksdagen antar av utskottet i bilaga 2 framlagt lagförslag. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:Ub283 yrkande 5, 2005/06:Ub317 yrkande 1, 2005/06:Ub426 yrkande 39, 2005/06:Ub532 yrkande

2006-05-10

Omröstning 2005/06:UbU13p9 Etableringsfrihet för förskolor och fritidshem

Votering: betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.förslagspunkt 9 Etableringsfrihet för förskolor och fritidshem Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 13, 2005/06:Ub233 yrkande 12, 2005/06:Ub273, 2005/06:Ub319, 2005/06:Ub342 yrkande 19, 2005/06:Ub426 yrkande 8, 2005/06:Ub507 och 2005/06:Ub590 yrkandena

2006-05-10

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget

2006-05-09 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU18 Skydd för störningskänslig forskning 4. Anmälan till kammardebatt

2006-04-27 09:00:00

Omröstning 2005/06:UbU16p1 Lärarbehörighet

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 1 Lärarbehörighet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkande 1, 2005/06:Ub228, 2005/06:Ub339 yrkande 2, 2005/06:Ub345 yrkandena 9, 10, 12 och 13 samt 2005/06:Ub527. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-26

Omröstning 2005/06:UbU16p4 Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen

Votering: betänkande 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, förslagspunkt 4 Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkandena 4-8, 2005/06:Ub339 yrkandena 6 och 10 samt 2005/06:Ub426 yrkande 23. Datum: 2006-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-04-26