Dokument & lagar (188 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inhämtande av yttrande från finansutskottet över utkast till reservation 4. Med anledning av återremiss av betänkande

2006-03-09 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan 4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU10

2006-03-07 13:00:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan 2005/06:UbU12 Förskolan 4. Anmälan till kammardebatt

2006-02-23 08:00:00

Omröstning 2005/06:UbU3p4 Benämningen masterexamen

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 4 Benämningen masterexamen Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub557 yrkande 8. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 41 0 0 14 c 17 0 0 5

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p23 Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 23 Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub1 yrkande 2. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p19 Krav för särskild behörighet

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 19 Krav för särskild behörighet Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för särskild behörighet såvitt avser propositionens avsnitt 8.3.2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 8 i denna del och avslår motion 2005/06:Ub1

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p27 Meritämnen

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 27 Meritämnen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 8 i denna del, 2005/06:Ub1 yrkande 13, 2005/06:Ub2 yrkande 16, 2005/06:Ub283 yrkande 21 och 2005/06:Ub454. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p5 Fördjupning i huvudämne

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 5 Fördjupning i huvudämne Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub1 yrkande 1 och 2005/06:Ub2 yrkande 9. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p26 Utveckling av nya högskoleprov

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 26 Utveckling av nya högskoleprov Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 14. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 38 m 0 41 0

2006-02-23

Omröstning 2005/06:UbU3p11 Avgifter för utländska studenter

Votering: betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola, förslagspunkt 11 Avgifter för utländska studenter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub2 yrkande 4, 2005/06:Ub325 yrkande 1, 2005/06:Ub375 och 2005/06:Ub557 yrkande 14. Datum: 2006-02-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v, mp Parti

2006-02-23

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Torbjörn Lundgren och Jan Sundqvist från Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter uppvaktar 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4.

2006-02-16 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av motionsyrkanden om fristående skolor m.m. FPM-UbU13:2005/06:Ub203 m 2005/06:Ub233 m yrk. 12 2005/06:Ub238

2006-02-14 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2005/06:UbU3 Ny värld ny högskola 2005/06:UbU6 Forskning och forskarutbildning

2006-02-09 09:00:00

Omröstning 2005/06:UbU7p14 Specialpedagogiska institutet

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 14 Specialpedagogiska institutet Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub593 yrkande 15. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 42 0 0 13

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU7p10 Återinförande av de statliga specialskolorna

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 10 Återinförande av de statliga specialskolorna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub234 yrkande 2, 2005/06:Ub343 yrkande 52, 2005/06:Ub344 yrkande 64 och 2005/06:Ub593 yrkande 17. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU7p15 Parlamentarisk utredning

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 15 Parlamentarisk utredning Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub234 yrkande 7. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 0 42 0

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU7p1 Särskolan som egen skolform

Votering: betänkande 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, förslagspunkt 1 Särskolan som egen skolform Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 53, 2005/06:Ub344 yrkande 65, 2005/06:Ub426 yrkande 50 och 2005/06:Ub593 yrkande 12. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU5p3 Höjd studiebidragsdel

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 3 Höjd studiebidragsdel Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub554 yrkande 5. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 42 0 0 13 c 18 0 0 4 fp 43

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU5p5 Kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 5 Kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub381 yrkande 3. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115

2006-02-08

Omröstning 2005/06:UbU5p1 Utredningar om ett förändrat studiestödssystem

Votering: betänkande 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, förslagspunkt 1 Utredningar om ett förändrat studiestödssystem Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub290 yrkande 3, 2005/06:Ub382 yrkande 2 och 2005/06:Ub403 yrkande 1. Datum: 2006-02-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej

2006-02-08