Dokument & lagar (546 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2017/18:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31 Datum och tid: 2018-05-17 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB om broschyren Om krisen eller kriget kommer Generaldirektör Dan Eliasson Projektledare Christina Andersson Kommunikationsdirektör

2018-05-17 10:00:00

Omröstning 2017/18:FöU17 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Omröstning: betänkande 2017/18:FöU17 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt, förslagspunkt 1 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Datum: 2018-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD, Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2018-05-16

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2017/18:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33 Datum och tid: 2018-05-15 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om att påskynda kunskapscirkuleringen i EU Rådsdokument, rådspromemoria och kanslikommentar skickas ut vid ett senare tillfälle. 2. EU-överläggning om europeiska

2018-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2017/18:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32 Datum och tid: 2018-05-03 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande Statsrådet Anna Ekström, ämnesrådet Anna Gudmundsson, departementssekreteraren Per Rosenblad

2018-05-03 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2017/18:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30 Datum och tid: 2018-05-03 10:00 Plats: RÖ5-32 1. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt FöU17 Justering Prop. 2017/18:102 och motion Föredragande: RI 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2018-05-03 10:00:00

Omröstning 2017/18:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2017/18:UbU17 Forskning, förslagspunkt 9 Forskning Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 0 0 28 14 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2017/18:UbU17 Forskning, förslagspunkt 8 Forskning Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 74 0 0 9 SD 29 0 0 13 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6 V 0 0 17 4 L 15 0 0 4 KD 0 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2017/18:UbU17 Forskning, förslagspunkt 13 Forskning Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 0 29 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2017/18:UbU17 Forskning, förslagspunkt 11 Forskning Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 1 0 9 SD 0 29 0 13 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2017/18:UbU17 Forskning, förslagspunkt 1 Forskning Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 29 0 0 13 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 5 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 0 30 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 21 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 45 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 1 0 28 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 20 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 0 0 29 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 2 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 30 0 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 17 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 74 9 SD 29 0 0 13 MP 22 0 0 3 C 0 0 16 6 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 16 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 10 SD 29 0 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 11 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 1 71 10 SD 1 28 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU16 Högskolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU16 Högskolan, förslagspunkt 1 Högskolan Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 74 0 9 SD 30 0 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU11 Studiestöd

Votering: betänkande 2017/18:UbU11 Studiestöd, förslagspunkt 4 Studiestöd Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 74 0 0 9 SD 0 29 0 13 MP 22 0 0 3 C 16 0 0 6 V 0 0 18 3 L 0 0 15 4 KD 0

2018-05-03

Omröstning 2017/18:UbU11 Studiestöd

Votering: betänkande 2017/18:UbU11 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestöd Datum: 2018-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 10 SD 30 0 0 12 MP 22 0 0 3 C 0 16 0 6 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0

2018-05-03