Dokument & lagar (226 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1421 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 9984/06 ENER 178 ENV 327 AGRI 197 NOTE From Presidency To Delegations Subject Follow-up on Biomass and Biofuel The European Council from 23/24 March 2006 noted that Europe is facing a number of challenges in the energy field which have to be correctly addressed in


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1421 Till p. 1 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1420 Till p. 1

Bilaga 6 Rådspromemoria 2006-05-24 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 9 Rubrik: Debatt om bioenergi/biodrivmedel Ordförandeskapet har tagit fram ett bakgrundsdokument och två frågor som föreslås diskuteras på miljörådet den 27 juni. Frågorna är: Hur kan rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1420 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1419 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 1 June 2006 9966/06 AGRI 195 ENV 324 NOTE From Presidency To Delegations Subject Genetically modified organisms Summary of activities since the Environment Council meeting in March 1. Authorisation procedure and risk assessment for GMOs 1.1. On 12 April the European Commission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1419 Till p. 1 (doc, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1418 Till p. 1

Bilaga 5 Rådspromemoria 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Rådets möte Miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 8. Rubrik: Genetically Modified Organisms Policy debate Dokument: 9966/06 AGRI 195 ENV 324 KOM:s dokument: Commission paper 0606 CIS agreed at BSC clean.doc


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1418 Till p. 1 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1417 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 16 June 2006 10266/1/06 REV 1 LIMITE ENV 343 TRANS 158 NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.9923/06 ENV 318 TRANS 146 No. Cion doc. 5298/06 ENV 23 TRANS 9 Subject Thematic Strategy on the Urban Environment Draft Council conclusions On 12 January 2006, the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1417 Till p. 1 (doc, 77 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1416 Till p. 1

Bilaga 4 Rådspromemoria 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Internationella enheten Rådets möte miljöministrarna den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Thematic Strategy on the Urban Environment Dokument: 10266/06 och COM2005718 final Bakgrund I sjätte miljöhandlingsprogrammet aviseras en tematisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1416 Till p. 1 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1415 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 June 2006 10457/06 LIMITE ENV 358 NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.10140/06 ENV 336 No. prop. Cion 5047/06 ENV 4 COM2005 666 final Subject Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste draft Council conclusions 1. In December 2005 the European


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1415 Till p. 1 (doc, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1414 Till p. 1

Bilaga 3xx Rådspromemoria 2006-06-14 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt: 5 Rubrik: Tematiska strategin för förebyggande och materialåtervinning av avfall Dokument: KOM 2005 666 slutlig, 9535/06 ENV 296 Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2006-03-03


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1414 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1413 Till p. 1

Bilaga 2 Rådspromemoria 2006-06-14 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för miljökvalitet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt: 4 Rubrik: Förslag till direktiv om luftkvalitet och ren luft för Europa Dokument: KOM 14335/05 Tidigare dokument: 2005/06:FPM 51 Bakgrund Inom ramen för förslaget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1413 Till p. 1 (doc, 52 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1412 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 June 2006 Interinstitutional File: 2006/0005 COD 10456/06 ADD 1 LIMITE ENV 357 CODEC 637 ADDENDUM TO NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.10189/06 ENV 339 CODEC 589 No. Cion prop.5540/06 ENV 37 CODEC 58 COM2006 15 final Subject Proposal for a Directive


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1412 Till p. 1 (doc, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1411 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 June 2006 Interinstitutional File: 2006/0005 COD 10456/06 LIMITE ENV 357 CODEC 637 NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.10189/06 ENV 339 CODEC 589 No. Cion prop.5540/06 ENV 37 CODEC 58 COM2006 15 final Subject Proposal for a Directive of the European Parliament


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1411 Till p. 1 (doc, 56 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1410 Till p. 1

Bilaga 1 Rådspromemoria 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Bedömning och hantering av översvämningar Dokument: KOM200615 slutlig Tidigare dokument: Fakta-PM 2005/05:FPM 57 Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2006-03-03 Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1410 Till p. 1 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1409 Till p. 1

Kommenterad dagordning miljörådet 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Internationella enheten Rådets möte miljöministrarna den 27 juni 2006 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter A-punktslistan är ännu ej känd. 3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1409 Till p. 1 (doc, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1375 Till p. 1

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 mars 2006 29.3 OR. fr 7522/06 LIMITE AGRILEG 53 LÄGESRAPPORT från: Särskilda jordbrukskommittén av den: 13 mars 2006 Föreg. dok. nr: 13585/05 Komm. förslag nr: 9606/05 KOM2005 221 slutlig, 9606/05 ADD 1 SEK2005 801 Ärende: Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1375 Till p. 1 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1374 Till p. 1

Minnesanteckningar 2006-06-01 Jordbruksdepartementet EUI-sekretariatet Departementsråd Tomas Dahlman Telefon 08-405 11 35 Mobil 070-519 02 45 Informellt jordbruksministermöte i Krems, Österrike den 28-30 maj 2006 I mötet deltog från svensk sida jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, statsekreterare Ingrid Petersson och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1374 Till p. 1 (doc, 41 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 10309/06 LIMITE POLGEN 79 NOTE from Presidency to Council Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions The Presidency submits the following revised draft conclusions of the European Council. o o o The meeting was preceded by an exposé by Mr Josep


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1 (doc, 160 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 12 juni 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Godkännande av dagordningen 2. Antagande av a-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1 (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1

Promemoria 2006-06-01 Delges: EU-nämndens kansli Statsrådsberedningen EU-kansliet Anna-Maria Milione Telefon 08-405 51 02 Underlag för information till EU-nämnden den 9 juni samt inför GAERC juni Antagna resolutioner i Europaparlamentet under perioden 15-18 maj 2006 Under maj månad antog Europaparlamentet bl.a. nedanstående


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 30 May 2006 9858/06 LIMITE POLGEN 70 NOTE from Presidency to COREPER Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions Further to the discussions held in Coreper on 23 May 2006 and at Klosterneuburg, the Presidency submits the following revised draft conclusions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1 (doc, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1366 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-05-24 Näringsdepartementet Rådets möte transport den 9 juni 2006 Dagordningspunkt: 15 Rubrik: Förslag till rådets förordning om bildandet av ett gemensamt företag för att utveckla den nya generationen av den europeiska flygledningstjänsten SESAR Dokument 15143/05 AVIATION 185 Tidigare dokument Fakta-PM


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1366 Till p. 2-3 (doc, 45 kB)