Dokument & lagar (2 256 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. ÖVERLÄGGNING ENLIGT 10 KAP. 3 RO MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Överläggning enligt RO 10:3 med infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar om det nytillträdda slovenska ordförandeskapets

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN FÖRHANDLINGSMANNEN OM STOCKHOLMS INFRASTRUKTUR Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld med medarbetare informerar om arbetet med att uppnå en samlad

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN OCH UTREDNINGEN OM INRÄTTANDE AV EN TRAFIKINSPEKTIONSORGANISATION Generaldirektör Staffan Widlert, avtalshandläggare Tom Andersson

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM OPS EN NY VÄG FÖR ATT FINANSIERA VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3. Anmälningar 4. Rapport: Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur en

2007-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET 60 min Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare informerar inför rådsmöte den 29 november 2007 för transport-

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. AVRAPPORTERING AV UPPFÖLJNINGSPROJEKT OM STORMEN GUDRUN OCH TRANSPORTSYSTEMET Johan Wockelberg Hedlund från RUT/2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER Beredning II

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:5 från den 30 oktober 2007 2. KOMPETENS HOS YRKESFÖRARE Justering av betänkande 2007/08:TU3 Föredragande Mattias

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-ÖVERLÄGGNING MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Saksamråd med statsrådet Åsa Torstensson om Galileo samt information om andra aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM SAMBANDET MELLAN INFRASTRUKTUR OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Per-Åke Vikman från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:1 från den 25 september 2007 2. EN EFFEKTIVARE LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Justering av betänkande 2007/08:TU2

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. VAL AV ORDFÖRANDE 2. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar inför rådsmöte

2007-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:37

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:37 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 9-10 juni. Föredragning av statssekreterare Karin Johansson. Deltagarlista delas vid sammanträdet.

2008-06-05 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 22 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning.

2008-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 20 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:138 Katastrofmedicinska

2008-05-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan. 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 13 maj. 3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till FiU över proposition

2008-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig

2008-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 6 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m.

2008-05-08 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Intern utfrågning kring frågor om de nationella vaccinations- programmen. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll

2008-05-06 11:00:00