Dokument & lagar (198 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-09-17 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel Subsidiaritetsprövning Beslut KOM2013 472 Föredragande:

2013-09-17 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-06-11 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Karin Johansson Socialdepartementet Hälsodelen inför Epsco 2. EU-information Statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Sociala delen

2013-06-11 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-05-30 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning SoU23 Justering Prop. 2012/13:150 Föredragande: KD 3. Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU

2013-05-30 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-05-21 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2013 SoU5y Fråga om yttrande till FiU Justering Prop. 2012/13:99 och motion Föredragande: AR 3. Riksrevisionens rapport om statens

2013-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-05-16 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information om PRIO Anders Printz, ansvarig för samordningsfunktionen på Socialdepartementet för statens insatser inom området psykisk ohälsa PRIO-arbetet2. Justering av protokoll

2013-05-16 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-05-14 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet SoU22 Justering Prop. 2012/13:94 och motioner Föredragande: JS 3. Upphävande av kravet på sterilisering för

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-05-02 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar om granskningen Mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod RIR 2013:4 2. Justering av protokoll

2013-05-02 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg SoU19 Justering Prop. 2012/13:82 Föredragande: JLS 3. God kvalitet

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-18 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i

2013-04-18 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Socialstyrelsen Det pågående tillsynsarbetet inom äldreomsorgen och arbetet med bemanningsföreskrifterna. 2. Justering av protokoll 3. God kvalitet och ökad tillgänglighet

2013-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Onsdag 2013-03-27 kl. 12:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-03-27 12:30 Plats: Andrakammarsalen RÖ 5-2:a ka.Öppet seminarium om folkhälsofrågor Nästa sammanträde Tisdagen den 16 april 2013 kl. 11.00 Bilagor Preliminärt program Förteckning över inbjudna Sammanfattning av

2013-03-27 12:30:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-03-26 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Värdlandsavtal för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande SoU14 Justering Prop. 2012/13:67 Föredragande: KD 3. Narkotika

2013-03-26 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-14 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU13 Justering Motioner Föredragande: AR, CEP 2. Information av Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer 3. Justering av protokoll

2013-03-14 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Socialtjänstfrågor SoU11 Justering Motioner Föredragande: KD, JS 2. Information av Systembolaget AB Vd Magdalena Gerger informerar om försöket med hemleverans, e-handelsfrågor

2013-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-07 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Alkoholfrågor SoU16 Beredning Motioner Föredragande: JLS 3. Arbetsplan 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Tisdag 12 Mars

2013-03-07 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-02-21 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Äldrefrågor SoU12 Justering Motioner Föredragande: MM 3. Tilläggs PM Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU13 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: AR

2013-02-21 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om det s.k. tobaksdirektivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-14 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl 10.30 Information av Myndigheten för vårdanalys Fredrik Lennartsson, generaldirektör, informerar. 2. Justering av protokoll 3. EU-förslag om det s.k. tobaksdirektivet om tillnärmning

2013-02-14 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Information Avrapportering av statssekreterare Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, över Inspektionen för socialförsäkringens delredovisning ISF 2012:18 Utfall av beslut

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-31 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek SoU9 Justering Skr. 2012/13:33 och motioner Föredragande: AR 3. Riksrevisionens rapport om

2013-01-31 10:30:00