Dokument & lagar (79 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2007/08:34 EU-nämndens sammanträde 2008-05-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-05-16 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Utbildning, ungdom och kultur utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från ministerrådsmöte den 14 februari 2008 Information och samråd

2008-05-16

Kallelse och föredragningslista 2007/08:33_E6KD EU-nämndens sammanträde 2008-05-13

EU-nämnden Utskick via mejl 2007/08:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-05-13 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Kompletterande material Dp. 7.1 Nedan bifogas en länk till kommissionens meddelande KOM2008109. Meddelandet kommer även att finnas tillgängligt på mötet: Dp. 7.2 Nedan bifogas utkast till rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:33_E62F EU-nämndens sammanträde 2008-05-13

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-05-13 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:33 EU-nämndens sammanträde 2008-05-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-05-13 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådet den 4 mars 2008 Återrapport från informella ministermötet den 4 och 5 april 2008 Information

2008-05-13

Kallelse och föredragningslista 2007/08:32 EU-nämndens sammanträde 2008-04-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-25 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Ewa Björling Statssekreterare Håkan Jonsson Återrapport från ministerrådsmöte

2008-04-25

Kallelse och föredragningslista 2007/08:32_E3WO EU-nämndens sammanträde 2008-04-25

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2007/08:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-25 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statssekreterare Håkan Jonsson Återrapport från ministerrådsmöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:31 EU-nämndens sammanträde 2008-04-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:31 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-17 kl. 16.15 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Behandling och justering av nämndens yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:85 Årsboken om EU 2007 2. Behandling

2008-04-17

Kallelse och föredragningslista 2007/08:30 EU-nämndens sammanträde 2008-04-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-11 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från ministerrådsmöte den 28 feburari 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2008-04-11

Kallelse och föredragningslista 2007/08:30_E32N EU-nämndens sammanträde 2008-04-11

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-11 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:29 EU-nämndens sammanträde 2008-04-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-04-04 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Transport, telekommunikation och energi Transport Statsrådet Åsa Torstensson Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 november 2007 Information och

2008-04-04

Kallelse och föredragningslista 2007/08:28 EU-nämndens sammanträde 2008-03-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:28 Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-03-18 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från Europeiska rådets möte den 13 och 14 mars 2008 2. ev.Övriga frågor Anmärkningar Anm.Nästa sammanträde äger rum den 4 april 2008 och behandlar:

2008-03-18

Kallelse och föredragningslista 2007/08:27 EU-nämndens sammanträde 2008-03-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-03-14 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmötet den 18 februari 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2008-03-14

Kallelse och föredragningslista 2007/08:27_E1GM EU-nämndens sammanträde 2008-03-14

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-03-14 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:26 EU-nämndens sammanträde 2008-03-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:26 Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-03-12 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 13 och 14 mars 2008 2. ev.Övriga frågor

2008-03-12

Kallelse och föredragningslista 2007/08:25 EU-nämndens sammanträde 2008-03-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-03-07 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Statsrådet Ewa Björling Återrapport från ministerrådsmötet

2008-03-07

Kallelse och föredragningslista 2007/08:25_E03K EU-nämndens sammanträde 2008-03-07

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2007/08:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-03-07 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Statsrådet Ewa Björling Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:24_DY4U EU-nämndens sammanträde 2008-02-29

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-02-29 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:24 EU-nämndens sammanträde 2008-02-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-02-29 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 12 februari 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 4 mars 2008

2008-02-29

Kallelse och föredragningslista 2007/08:23 EU-nämndens sammanträde 2008-02-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-02-25 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Återrapport från ministerrådsmöte

2008-02-25

Kallelse och föredragningslista 2007/08:23_DXNI EU-nämndens sammanträde 2008-02-25

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2007/08:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-02-25 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information